Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
02. december 2022

Kresťan a opíjanie sa?

„Neviete vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa! Ani... opilci...“ (1Kor 6,9-10 SEB).
Kresťan a opíjanie sa?

V minulosti, počas mojich štúdií na strednej a vysokej škole som patril medzi ľudí, ktorí si  pravidelne vedeli s kamarátmi posedieť pri pive, či pohári iného ostrého nápoja aj do bieleho rána a po „pijackých dobrodružstvách“ ísť v nedeľu, alebo výnimočne aj cez pracovný týždeň do kostola na sv. omšu s pocitom, že všetko je presne tak, ako má byť, a pripitie sa, či opitie, je v podstate len takým menším hriechom (minutím cieľa), veď „nikomu som neublížil“. Hoci niekedy som nahneval, resp. urobil smutnou moju mamu, ale aj, keď mi hlavne niekto nastavil zrkadlo, i seba samého. Prežil som si však obrátenie sa od tohto márneho spôsobu života a bolestivý proces premeny môjho srdca a zmýšľania s tým, že to, čo som mal vtedy pred rokmi rád, teraz sa tomu vyhýbam, považujem to za márnosť a svoj zrak upieram na Boha a moju rodinu.  Žijem pritom požehnaný život, v ktorom mi nechýba nijaké dobro. Takto by som však určite necharakterizoval svoj život, keď som sa oddával študentským pijatikám.

Keď som sa tak spätne pozrel na môj minulý život s vďačnosťou Bohu, že ma vyviedol z márností pijatík a fajčenia a uschopnil ma viesť požehnaný život mnohých dobier, zamyslel som sa, čo hovorí na tému nadmerného pitia Božie slovo. Viem, že Ježiš na tému opíjania sa veľa nehovoril. Niekoľko jeho slov na túto tému však zachytil napr. evanjelista Lukáš: Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás ten deň neprekvapil; príde totiž ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mali silu uniknúť všetkému, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“ (Lk 21,34-36 SEB). V iných častiach Svätého písma sa však nachádza mnoho upozornení prečo si dať s týmto neduhom pokoj.

Najviac na túto tému písal apoštol Pavol. Asi preto, že on už pôsobil v pohanskom, a nie židovskom prostredí. V židovskom prostredí pijatika nebola taká rozšírená, veď kriticky sa na tému pitia vyjadroval už aj Starý zákon, ktorý Židom ukazoval, že v opilstve cestu k šťastiu nenájdu:

„Robotník opilec nezbohatne a kto malé výdavky pokladá za nič, krok za krokom sa blíži k pádu.“ (Sir 19,1 SEB).

„Nerob hrdinu v pití vína, lebo víno už mnohých zahubilo. (Sir 31,25 SEB).

Priveľa vypitého vína spôsobuje zatrpknutosť duše, vedie k urážkam a pomstychtivosti. (Sir 31,29 SEB).

„Blažená si krajina, ak je tvojím kráľom ušľachtilý muž a tvoje kniežatá hodujú v pravý čas, aby sa posilnili, a nie opíjali. (Koh 10,17 SEB).

Víno je posmievač a opojný nápoj výtržník, nie je múdry nik, koho premôžu.“ (Prís 20,1 SEB).

„Komu zostane bedákanie a komu jojkanie? Komu zvady, komu sťažnosti? Komu rany bez príčiny? Komu mútne oči?  Tým, čo vysedávajú pri víne a chodia ochutnávať miešané víno.  Nepozeraj na víno, ako sa červenie, ako iskrí v pohári a hladko sa šmýka, no nakoniec uhryzne ako had a poštípe ako zmija. Tvoje oči budú vidieť čudné veci a tvoje srdce bude hovoriť zvrátene.  Budeš ako ten, čo leží na šírom mori, ako ten, čo leží na vrchole sťažňa. ‚Udreli ma,‘ povieš, ‚no nič ma nebolí, zbili ma, ale nič necítim. Kedy sa zobudím, aby som zasa niečo našiel?‘“ (Prís 23,29-35 SEB).

„Nikomu nerob, čo sám nenávidíš. Nepi víno až do opitia; nech opilstvo nekráča s tebou po tvojej ceste.“ (Tob 4,15SEB).

Apoštol Pavol sa na tému opíjania sa vyjadroval už konkrétnejšie, že je potrebné vyzliecť si „starého človeka“ a žiť nový život v Kristovi (obliecť si Krista), pričom opilstvo stanovil ako jeden z dôvodov, prečo nemožno byť dedičom Božieho kráľovstva:

„A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, svár, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.“ (Gal 5,19-21 SEB).

Inzercia

„Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa.  A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení Duchom.“ (Ef  5,17-18 SEB).

„Veď všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. Nespime teda ako tí druhí, ale bdejme a buďme triezvi. Lebo tí, čo spia, spia v noci a opilci sa v noci opíjajú. Ale my, čo patríme dňu, buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky a ako prilbu nádej spásy.“ (1 Tes 5,5-8 SEB).

„Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač; s takými ani len nejedávajte!“ (1Kor 5,11 SEB).

„Neviete vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. A takýmito ste niektorí boli. No boli ste obmytí, ba posvätení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.(1Kor 6,9-11 SEB).

„Kráčajme slušne ako vo dne, nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a bezuzdnosti, nie v svároch a závisti.“ (Rim 13,13 SEB).

„Takisto staršie ženy nech sa správajú, ako sa patrí na svätých, nech neohovárajú, nech nie sú zotročené mnohým vínom, nech učia to, čo je dobré,“ (Tít 2,3 SEB).

„Takisto aj diakoni nech sú čestní, nie dvojtvárni v reči, ani veľmi oddaní vínu, nech sa nepachtia za nepoctivým ziskom.“ (1Tim 3,8 SEB).

Pár slov k téme opilstva pridáva aj apoštol Peter:

„Keď teda Kristus prešiel utrpením v tele, aj vy sa vyzbrojte takým istým zmýšľaním: Kto prešiel utrpením v tele, skoncoval s hriechom, aby čas, ktorý má ešte prežiť v tele, nežil už podľa ľudských žiadostí, ale podľa Božej vôle. Dosť dlhý čas ste už robili podľa vôle pohanov: žili ste v neviazanosti, žiadostivostiach, v opíjaní sa vínom, v hýrení, pijatikách a nehanebnej modloslužbe.“  (1Pt 4,1-3 SEB)

Teda z Božieho slova jasne vidíme, že Božia vôľa pre náš život nie je, aby sme sa opíjali, či pravidelne, či raz za čas. Máme byť triezvi, a to stále.

Nebeský Otče, v mene nášho Pána Ježiša Krista ťa prosíme, aby sme plnili tvoju vôľu v našich životoch aj pri pití alkoholu. Nech nikdy nedáme alkoholu nad nami kontrolu a vládu. Pomôž nám žiť triezvy život. A prosíme ťa vysloboď svojou mocou všetkých bratov a sestry, ktorých si alkohol spútal. Daj nech sú ochotní prijať odbornú pomoc, ako prostriedok k skutočnej slobode, pokoju a radosti, po ktorých túžia. Dotýkaj sa ich svojou milosťou, nech spoznajú celú pravdu o svojej súčasnej závislosti od alkoholu, a nech majú vôľu a silu vykročiť a spraviť v ich životoch všetky potrebné kroky k prežitiu života v triezvosti. Amen.

Otec, manžel a muž, milujúci svoju rodinu a krajinu, ktorý chce byť najlepším vyjadrením toho, kým má byť, trochu lepším dnes, ako bol včera, vedomý si toho skadiaľ kam ide a posilňovaný slovom "...lebo, Ty si so mnou.".

Odporúčame

Blog
Keď umenie pomáha

Keď umenie pomáha

Slovenská nadácia pre UNICEF, Bibiana, Festival BAB a talentovaní umelci vytvorili sériu grafík „Ilustrácie pre život“, ktoré pomôžu tým, ktorí to najviac potrebujú - deťom v núdzi.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.