Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
01. december 2022

Mariánske zjavenia: Božie znamenia alebo rafinovaný diablov podvod?

Môžeme dôverovať nebeským zjaveniam?
Mariánske zjavenia: Božie znamenia alebo rafinovaný diablov podvod?

Miesta mariánskych zjavení pútajú veľkú pozornosť veriacich z celého sveta. Len do francúzskych Lúrd, kde sa v 19. storočí chudobnej dievčine Bernadete zjavila Panna Mária prúdi každoročne približne päť miliónov ľudí. Do mexického Guadalupe putuje osem miliónov ľudí ročne. A to nehovoriac o miestach, ako je Fatima alebo Medžugorje. 

Napriek tomu mnohí ľudia o mariánskych zjaveniach pochybujú. Sú tieto a ďalšie súkromné zjavenia skutočné alebo ide iba o ilúziu a poveru? A majú vôbec oporu vo Svätom Písme? 

Aj známy ateista Richard Dawkins bol kedysi v Lurdách, kde sa čudoval, že pri miliónoch pútnikov bolo zdokumentovaných iba približne 70 zázrakov. Dawkins zjavne chcel vzbudiť dojem, že Boh a Panna Mária odviedli biedny výkon, keď z takého množstva pútnikov bolo uzdravenych iba malý zlomok. 

Veriaci kresťan si môže pri tom položiť otázku, či Boh je iba automat na vlastné priania alebo predsa len niečo viac. 

Kritika voči mariánskym a vôbec súkromným zjaveniam pochádza aj z kresťanského prostredia. Najmä niektorí protestanti majú voči nim veľké výhrady a nezriedka ich označujú za satanské. Tvrdia, že v Písme je všetko, čo nám Boh chcel zjaviť a akýkoľvek dodatok k tomu (aj súkromné zjavenia) odporuje biblickému zjaveniu. 

Biblia a zjavenia

V Biblii nájdeme veľký počet zjavení. Boh sa v rôznych podobách zjavuje ľuďom, aby im odovzdal dôležité posolstvo alebo misiu.

Zrejme najznámejšie je Božie zjavenie v podobe horiaceho kríku, ktoré mal Mojžiš na vrchu Sinaj. Boh sa však zjavoval aj ďalším známym biblickým postavám - prorokom Izaiášovi, Ezechielovi alebo Danielovi. 

Niektorí dokonca verili, že v samotnom Starom zákone sa zjavuje Kristov predobraz v podobe Pánovho anjela. (pozri Gn 16,7-13 a Izaiáš 9,6)

Ani v Novom zákone nie je núdza o zjavenia. Kristus sa na ceste do Damasku zjavuje Pavlovi, ktorý sa neskôr stáva horlivý ohlasovateľ evanjelia a jednou z ústredných postáv mladého kresťanstva.  

V Biblii sa zjavujú aj anjeli a svätí. Pánov anjel sa zjavil Panne Márii, ktorá mala byť matkou vteleného Boha v osobe Ježiša Krista. Mária, ktorá nechápala zmysel anjelových slov, neskôr na Božie volanie odpovedala jednoduchými slovami: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1,38) 

Napokon, Mária sa objavuje aj v poslednej biblickej knihe. Ženu - znamenie na nebi z Knihy zjavenia apoštola Jána (Apokalypsa), mnohí stotožňujú s Ježišovou matkou. (Zjv 12)

Faktom je aj to, že v Biblii sa zjavujú aj démoni. Zlý duch sa objavuje napríklad v Prvej knihe kráľov 22,21-23 alebo v Knihe Jób, kde sa rozpráva s Bohom o Jóbovi.

Nový zákon varuje, že nie každý duch je od Boha a je preto potrebné rozlišovať. Svätý Pavol píše vo svojom druhom liste do Korintu, že diabol sa často maskuje za anjela svetla. Lakmusovým papierikom ako rozlíšiť Božieho ducha od diabla je podľa svätopiscov je napríklad to, že tí, ktorí hlásajú „iné evanjelium“ sú od Zlého.  

Niektorí protestanti tieto verše chápu ako podklad pre svoju kritiku mariánskych zjavení. Všetko, čo navyše k Biblii a tvári sa, že je to Božie zjavenie, je v skutočnosti diablov podvod.

Verejné a súkromné zjavenie

Hoci v Biblii nájdeme mnohé súkromné zjavenia, samotná Biblia je verejným zjavením. Katolícka cirkev vo svojom učení rozlišuje medzi verejným a súkromným zjavením. Pod verejným zjavením chápeme zjavujúce sa pôsobenie Boha, ktorý sa dáva svojmu ľudu poznať cez Sväté Písmo a Tradíciu cirkvi. 

Inzercia

Katechizmus učí, že verejné zjavenie skončilo smrťou posledného apoštola a že nie je možné čakať ďalšie nové verejné zjavenie. Preto katolíci neuznávajú „zjavenia“ nekresťanských náboženstiev (napr. islam) alebo rôznych pseudokresťanských siekt.

Súkromné zjavenia nemôžu nahradiť ani doplniť všetko to, čo bolo definitívnym spôsobom povedané vo verejnom zjavení. Môžu však dopomôcť k lepšiemu chápaniu viery v určitom období dejín. Nesmú však byť v protiklade s verejným zjavením.

Hoci niektorí ľudia aj v súvislosti so súkromnými zjaveniami vnímajú katolícku cirkev preplnenú rôznymi poverami a pochybnými duchovnými posolstvami, samotná cirkev sa v tomto smere správa veľmi rozvážne. Sukromné zjavenia samé o sebe totiž nie sú vždy záruka hodnovernosti a preto je potrebná istá opatrnosť.

V tomto ohľade je smutnou pripomienkou životný príbeh Magdalény z kríža, ktorá žila na prelome 15. a 16. storočia. Bola to rehoľná sestra, ktorá mala dlhé roky povesť žijúcej svätice aj vďaka stigmám a rôznym zjaveniam od Boha. Ku koncu života však Magdaléna priznala, že jej zjavenia boli falošné.

Preto už Tridentský koncil apeloval na dôkladné preskúmanie týchto zjavení: „Žiaden nový zázrak nesmie byť uznaný bez schválenia biskupa, ktorý sa poradí s teológmi a inými veriacimi, a potom sa zariadi podľa pravdy a zbožnosti.“  

Sto rokov od ukončenia zjavení v Lurdách pápež Ján XXIII. poznamenal, že „rímski veľkňazi, strážci a vykladatelia božského zjavenia cítia ako povinnosť odporúčať tieto zjavenia, keď to po zrelom uvážení uznajú za vhodné pre všeobecné dobro. Nadprirodzené zjavenia, ktoré Boh rád slobodne udeľuje niektorým vyvoleným dušiam, nie preto aby ponúkol nové náuky, ale aby skôr viedol naše správanie.“ 

Pravá mariánska úcta vedie ku Kristovi, nie k Márii

Známy český katolícky kazateľ Vojtech Kodet vysvetľuje, že účelom mariánskych zjavení nie je zjaviť nové pravdy, ale skôr oživiť vieru a upozorniť na zanedbávané aspekty duchovného života. 

Hoci niektoré súkromné zjavenia boli katolíckou cirkvou schválené a uznané ako dôveryhodné, nie je povinnosťou katolíka v nich veriť. Platí to aj pre mariánske zjavenia.

Napriek tomu sa zdá príliš trúfalé hovoriť o nich ako o „diablovom podvode.“ Mnohé mariánske pútnické miesta sa stali zdrojom mnohých obrátení k Bohu a životných zmien. Ľudia, ktorí putovali a putujú na tieto miesta získali od Boha milosť uzdravenia alebo oslobodenia od závislostí. Aj pre tieto miesta platí známe "po ovocí ich spoznáte."

Protestantský kresťan Albert Little, ktorý skúmal tieto zjavenia kedysi napísal: „Zázraky, ktoré sú spojené so zjaveniami alebo príhovorom Panny Márie, sa nedajú vysvetliť ako dielo satana, ak priťahujú milióny k samotnému Ježišovi Kristovi.“ 

Obvinenie, že zjavenia Panny Márie sú diabolského pôvodu len ťažko obstoja, ak si uvedomíme, že samotná katolícka úcta k Panne Márii je vo svojej podstate kristocentrická

Mária je najlepšou učiteľkou toho, ako milovať jej syna. Je pravzor všetkých Kristových učeníkov. Najkrajším vyjadrením tejto jej pomoci je udalosť svadby v Káne (Jn 2,1-11) pri ktorej došlo k tomu, že sa svadobčanom minulo víno. Mária si všimla, čo sa stalo a prihovorila sa u Ježiša, aby pomohol. Prítomní sa tak stali svedkami zázračného premenenia vody na víno.

Titulný obrázok - wikimedia.sk

Venuje sa spoločenským, kultúrnym a náboženským témam. Člen Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Odporúčame

Blog
Keď umenie pomáha

Keď umenie pomáha

Slovenská nadácia pre UNICEF, Bibiana, Festival BAB a talentovaní umelci vytvorili sériu grafík „Ilustrácie pre život“, ktoré pomôžu tým, ktorí to najviac potrebujú - deťom v núdzi.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.