Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
12. marec 2016

Sloboda pohybu v prúde rieky

Zvykli sme si deliť spoločnosť na tých, ktorí idú s prúdom (mainstream) a tých, ktorí idú proti prúdu. Tých, ktorí idú proti prúdu považujeme za slobodných, a naopak tých ďalších, ktorí idú s prúdom považujeme za neslobodných. Nesúhlasím s takýmto jednoduchým delením. Mieru slobody určuje rozhodnutie pohybovať sa v rieke, nie samotný prúd rieky.
Sloboda pohybu v prúde rieky

Boli ste niekedy ponorení až po pás v rieke? Ak áno, všimli ste si, že rieka tečie jedným smerom a ťahá so sebou všetky telesá, ktoré je prídu do cesty. Rieka nerieši či je to človek, drevo, človek-drevo, ryba, fľaša. To či sa ťahané teleso pohne a akou intenzitou ho rieka prinúti sa pohybovať v smere prúdu záleží od daného telesa. Neviem presne čo sa deje z pohľadu fyziky, tej veľmi nerozumiem, preto som študoval humanitný odbor...alebo možno preto nerozumiem fyzike, že som išiel študovať humanitný odbor a nie fyziku. Späť k téme. Teda z pohľadu laika bez znalosti fyziky stojaceho v rieke môžem povedať, že intenzita, akou ma prúd bude ťahať v smere prúdu, záleží aj od odporu, ktorý vyviniem nato, aby som s prúdom nešiel. Čím silnejší prúd, tým väčšie úsilie je potrebné, aby som sa nepohyboval v smere prúdu a ešte väčšie úsilie nato, aby som mohol ísť proti nemu. V prípade silnej rieky, aj státie na jednom mieste si vyžaduje určité úsilie. Fľaša, alebo drevo pravdepodobne veľa úsilia nevyvinú, nevedia sa pohybovať proti prúdu, nemajú schopnosť sa rozhodnúť. Proste idú smerom, tam kde ich fyzika potiahne.

Na rozdiel od dreva alebo fľaše má človek na výber (i) či pôjde s prúdom, (ii) či sa ním nechá unášať, alebo (iii) či pôjde proti prúdu. Môže sa dokonca rozhodovať striedavo najprv ísť a potom nejsť s prúdom a naopak. Možnosť spraviť rozhodnutie a konať podľa neho, je základným atribútom slobody. A o tomto je môj blog. O tom, čo znamená byť slobodný v prúde rieky.

Najprv si zadefinujme, čo je to prúd v prenesenom význame tohto blogu. Pre účely tohto blogu sú prúdom názory a postoje, ako aj ich uplatnenie v životných krokoch, ktoré sú dnešnou väčšinovou spoločnosťou považované za prijateľné a správne. Nachádzame ich v mainstreamových médiách, sú tzv. moderné, pokrokové, spoločnosťou uznávané. Teraz sa spoločne pozrime do rieky (upozorňujem, že prirovnania objektov a telies nachádzajúcich sa v rieke k ľudom nie sú dokonalé, ale slúžia na poukázanie určitých stereotypov správania sa).  

Poznám množstvo ľudí, ktorí patria do skupiny unášaných, pracovne ich nazvime drevá. Ich spoločným znakom je pohodlnosť, lenivosť. Nachádzajú sa v prúde, sú unášaní, nemajú s tým žiaden problém, berú to ako samozrejmosť. Množstvo z nich popiera existenciu prúdu. Tí sofistikovanejší tvrdia, že sa s prúdom ísť rozhodli, akurát pri hlbšom rozhovore nevedia predložiť žiaden relevantný argument obhajujúci tento prúd. Resp. niekedy argument predložia, ale je zrejmé, že sú to len prevzaté názory bez reálneho skúmania a hlbšieho zamyslenia. Pre myšlienku, ktorá  je súčasťou prúdu sa teda nerozhodli, sú unášaní prúdom. Mnohí sú už pre tento výber nechať sa unášať zo seba nadšení...šťastní to ľudia...!  Drevo požije dlho a za akýchkoľvek okolností vďaka tomu, že sa sám pozbaví svojej identity.

Za ľudí s podobným „osobnostným potenciálom“ ako sú drevá považujem tých, ktorí idú proti prúdu vždy a za každých okolností odhliadnuc od logiky argumentov jednej či druhej strany. Možno povedať, že nemajú vlastný názor, ich smer preto určuje opäť len prúd rieky. Pracovne ich môžeme nazvať lososy. Tieto rybky, ako iste viete, majú v genetickej informácii dané plaviť sa určitú časť svojho života proti prúdu. Ľudské lososy musia ísť stále opačne, ako určí mainstream a rozhodli sa preto nie pre myšlienku, ktorá je protichodná s mainstreamom, ale pre kontroverziu a adrenalín spojený s kladením odporu. Diskusia s nimi je plná emócií, mnohokrát sa ťažko dopátrať logického argumentu. Rozhodnutie je na úrovni predchádzajúcej skupiny. Z histórie vieme, že skôr či neskôr sa nájde niekto, kto nadšenie a bojovnosť týchto ľudí využije, alebo lepšie povedané zneužije. Na rozdiel od prvej skupiny driev sú však títo nadšení odporcovia mainstreamu menej lojálni. Akonáhle zistia, že sa smer prúdu začína meniť a v dôsledku toho ich radikálne postoje prestanú byť tak kontroverzné a štipľavé, začnú tieto svoje postoje meniť a to tak, aby ich znovu postavili priamo proti prúdu.

Preto pre masového oblbovača je vždy najlepšie sústrediť sa na prvú skupinu driev. Správanie lososa je menej predvídateľné a pokiaľ oblbovač chce ísť na vrchol s lososmi, dôjde maximálne do polovice, potom treba presadnúť na drevá. Niektorí menej zdatní jazdci nevystihli správny moment a lososy ich poslali ku dnu a potom späť po prúde do mora stratených prianí. Takýto jazdec, hoc sa aj ocitne úspešne „na vrchole“ nie je líder, je to koniec koncov smiešna postavička bez ťahu na bránu. Poďme ďalej.

V našej pomyselnej rieke existuje ďalšia skupina ľudí, ktorí mainstream, alebo skôr jeho jednotlivé časti tvoria, rozhodli sa preňho, dodávajú mu silu a razanciu, ich osobnosť sa stotožňuje s mainstreamom. Volajme ich pracovne pstruhy. Ak sa pozrieme do ich vnútra vidíme, že mainstream, alebo jeho jednotlivú časť považujú za správne rozhodnutie. Rozhodli sa z presvedčenia, nie preto lebo momentálne je to "in" a je to ľahšia voľba. Nato, aby sa označili za podporovateľov mainstreamu si museli prejsť dlhšiu cestu, ktorej výsledkom bolo vnútorné utvrdenie sa, že mainstream, alebo jeho jednotlivá časť, je tou správnou cestou pre ich život. Rozhovor so pstruhmi má určitú úroveň, argumenty majú dobrú kadenciu, diskusia nie je strateným časom. To, či patria k ľudom s úprimným rozhodnutím pre určitú oblasť mainstreamu spoznáme podľa toho, či vedia prijať aj iné názory a zamyslieť sa nad nimi. Pstruhy vedia meniť smer plavby, aj keď väčšinou plávajú s prúdom. Úskalie mainstreamového pstruha spočíva v tom, že jeho zotrvanie v jednej časti mainstreamu je mnohokrát podmienené tichým súhlasom so všetkými ostatnými oblasťami mainstreamu. Presvedčený pstruh to nemá ľahké, ak chce v mainstreame premýšľať slobodne. Dôležité a pozitívne na pstruhovi je, že dokáže plávať AJ proti prúdu ak to samozrejme chce a rozhodne sa preto.  

No a napokon tu máme ostatnú skupinu presvedčených rakov, to jest skupina ľudí, ktorí na základe zodpovedného zváženia došli k názoru, že mainstream, alebo jeho časť je nesprávna. Raka som vybral preto, lebo mi príde celkom ukotvený na dno a ťažko ho niečo zoberie po prúde. Takýto rak sa nekýve sem a tam, ale stojí, premýšľa a keď sa raz rozhodne, potom kráča ako stroj. Pre naše účely povedzme, že rak ide väčšinou proti prúdu nôžkami ukotvenými do zeme. Úskalie takého raka spočíva v tom, že podobne ako pstruh, ani on nemá mnohokrát pochopenie u lososov, ktorí ho vyzývajú ísť len proti prúdu. Rak ukotvený na dno sa však nedá rozkývať žiadnym smerom a ide kam chce, väčšinou proti prúdu. Proti prúdu ide preto, lebo sa nevie, nechce a napokon sa ani nemusí stotožniť so smerom prúdu. A preto, že ide väčšinou proti prúdu musí byť pevnejší a ostražitejší ako pstruh. Z pohľadu prejdených kilometrov je na tom horšie ako pstruh, ktorý plával s prúdom. Ale z pohľadu úsilia a ľudskej integrity má od pstruha navrch. Nemal to ľahké a predsa šiel.    

Treba však upozorniť na skutočnosť, že pstruh, ako aj rak sa mnohokrát premenia na drevo alebo na lososa. A to mnohokrát z dôvodu, že pocítia bolesť z neprijatia v protichodnej skupine, nevypočutia, odmietnutia len na základe príslušnosti k tej či onej skupine. No najväčším problémom tejto straty identity pstruha a raka je skutočnosť, že pstruh a rak stratili, alebo nikdy nemali hodnotovo stabilný kompas, ktorý môže určovať smer ich pohybu odhliadnuc od smeru prúdu rieky.

Inzercia

Týmto vnútorným kompasom je svedomie, ktoré je postavené na náboženskom alebo eticky ucelenom a podloženom presvedčení. Ak pstruh alebo rak toto svedomie má a vie ho používať, nedbá až tak na smer rieky, ale skôr na cieľ, ktorý považuje za dôležité dosiahnuť. Ak je hodnotový kompas nastavený správne a tolerantne, nebude spôsobovať ujmu ostatným. Ak je hodnotový kompas nastavený nesprávne a egoisticky, cieľ bude dosahovať macchiavelisticky (cieľ svätí prostriedky). V každom prípade je však vysoko pravdepodobné, že ani jeden z nich nepôjde len jedným smerom, t.j. len v smere prúdu alebo len proti nemu. Aj napriek skutočnosti, že rak väčšinou ide proti prúdu a pstruh pláva väčšinou s prúdom, rak sa z času na čas ocitne v smere prúdu a pstruh zas z času na čas proti smeru prúdu. Pojdu za kompasom, bez ohľadu na prúd. 

Ktorý z daných kompasov je ten najlepší, to nechám ako otvorenú otázku pre ďalší možný blog, resp. na vaše uváženie. V každom prípade je potrebné povedať, že rozmýšľajúci človek by mal posudzovať myšlienky a názory druhých nie podľa ich onálepkovania za „mainstreamové“, alebo „nemainstreamové“. Aj napriek tomu, že rak bude mať pravdepodobne menšiu dôveru k informácii prednesenej mainstreamom, je dobré sa nad informáciou zamyslieť, ak táto informácia javí znaky snahy odkomunikovať rozumnú myšlienku. To platí samozrejme aj naopak. 

Práve pre schopnosť premýšľať sa mnohokrát pstruh mení na raka, a niekedy aj rak na pstruha. Prechod medzi rakom a pstruhom a naopak je väčšinou výsledkom dlhodobejšieho premýšľania a zodpovedného rozhodnutia. Prechod medzi drevom a lososom a naopak je v poydstate grotesknou udalosťou, ktorú však netreba podceňovať, lebo z grotesknej zmeny sa môže stať návrat kráľa, ktorý driemal v dreve, či lososovi a zrazu budeme stať pred mohutným pstruhom, či račiskom ako hora.

Napokon, tak ako som už spomenul, prechod zo premýšľajúcej skupiny (rak a pstruh) do skupiny ťahaných (losos a drevo) je v dnešnej spoločnosti bežný najmä v dôsledku straty cieľa, presvedčenia, alebo aj z dôvodu, že daný človek nechal viac priestoru pre jeho pohodlnosť, ktorú charakterizuje nedostatok odvahy a lenivosť.   

Za žiadnych okolností netreba podceňovať akúkoľvek z uvedených skupín tejto riečnej fauny a flóry. Každá má v rieke svoje miesto a mnohí nemôžu zato, že sa v danej skupine nachádzajú, ako ani mnohí nemajú veľkú zásluhu na tom, že sa ocitli v skupine premýšľajúcich. Okrem toho prípady prechodov a premien medzi týmito skupinami sú veľmi časté a kto je raz rak, môže sa v krátkom čase ocitnúť vo víre rieky ako drevo. Tento blog nepojednáva o hodnote jednej či druhej skupiny, tieto nedokonalé prirovnania mali len slúžiť na lepšie pochopenie možného pohybu, resp. slobody pohybu v rieke života.   

No a nakoniec tohto blogu, tak ako sa patrí na Slovana, nemožno vynechať prianie. Prajem ti milý čitateľ, aby si sa zamyslel a začal robiť rozhodnutia, pokým si ich doteraz nerobil, uvidíš pozitívne ovocie na kvalite tvojho života, aj keď Ťa to bude stáť nejakú energiu.

V prípade ak sa považuješ za premýšľajúceho človeka, potom vedz, že máš zodpovednosť, aby si ostatným ľudom okolo teba pomohol hľadať sebaúctu a vnútornú integritu prostredníctvom ich vrodenej danosti mať slobodnú vôľu a rozhodnúť sa pre smerovanie v ich živote. 

Inzercia

Snažím sa robiť prekladateľa medzi jazykmi myšlienkovo vzdialených skupín, ktoré si nerozumejú, alebo si rozumieť nechcú. Vážim si ľudí s názorom (hoci nemusí byť zhodný s tým mojím), ktorí ho vedia kultivovane a nekonfliktne odprezentovať. Inak profesne som právnik, skaut, učiteľ.

Inzercia

Odporúčame

Blog
 Najväčšia múdrosť a šťastie v živote

Najväčšia múdrosť a šťastie v živote

Sú mnohí, čo hľadajú múdrosť. Múdrosť, ktorá v sebe zahŕňa všetko. Múdrosť, ktorá by bola svetlom na chodníku života. Svetlom, ktoré by pomohlo vždy si zachovať správny smer. Niečo, čo by pomohlo dosiahnuť večné šťastie. Ja som to našiel...

Blog
Otvorený list elitám slovenského národa

Otvorený list elitám slovenského národa

K týmto parlamentným voľbám sa už vyjadril hádam každý a popísalo sa toho skutočne veľa. Dôvodov, pre ktoré sme sa dočkali takýchto výsledkov, je určite viac. O jednej príčine, ktorá podľa mňa zohrala dôležitú úlohu, som sa nedočítal nikde, preto mi dovoľte povedať k tejto téme ešte pár slov.