SMER – istota neistoty

SMER – istota neistoty

Témy ochrany života, manželstva a rodiny v agende vlády SR v rokoch 2012-2016. Sme na konci volebného obdobia, ktoré sa nieslo v znamení jednofarebnej vlády SMERu. Ako človek pohybujúci sa už 18 rokov v neziskovom sektore usilujúc sa o hodnoty života a rodiny sa v tomto blogu zameriavam práve na túto agendu, a na to ako v nej obstála vláda pod vedením premiéra Róberta Fica.

Kritizovať vie každý, ťažšie sa nám však hľadajú pozitíva. Pokúsim sa o to a začnem teda pozitívnymi momentmi, ktoré sa dajú vláde pripísať v oblasti podpory hodnôt rodiny a života.

Odmietnutie návrhu o registrovaných partnerstvách z dielne SaS

Ešte v prvom roku vládnutia, v novembri 2012 trojica poslancov za SaS (Lucia Nicholsonová, Juraj Droba a Martin Poliačik) podala návrh na zavedenie registrovaných partnerstiev. Poslanci SMERu väčšinovo hlasovali proti, siedmi sa zdržali. Ich rozhodnutie však bolo mnohými členmi SMERu komunikované ako nepripravenosť spoločnosti na takýto návrh – ani to samozrejme nemožno prehliadať.

Ústavná definícia manželstva

4. júna 2014 sa na slovenskej politickej scéne udialo v rámci pro-rodinnej politiky čosi naozaj výnimočné. Poslanci zmenili ústavu a potvrdili manželstvo za jedinečný zväzok muža a ženy. Za zmenu ústavy hlasovali všetci zúčastnení poslanci vládnej strany. Za boli ešte jednohlasne všetci poslanci KDH, časť SDKÚ-DS, 4 z 13 poslancov OĽANO a vtedy nezaradený poslanec Alojz Hlina.

„Manželstvo je jedinečným zväzkom medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru." Táto jednoduchá veta potvrdila vtedajší a teda i súčasný stav a definíciu manželstva ako je formulovaná v zákone o rodine. Ak by sa však táto prirodzená skutočnosť nezakotvila v ústave, je len otázkou času kedy by manželstvom chceli byť pomenované aj vzťahy, ktoré manželstvom nie sú a nemôžu byť.  Tak ako je to v USA alebo mnohých štátoch nie len Západnej Európy.

Treba ale zároveň varovným úkosom prihliadnuť na vyjadrenia Róberta Fica z roku 2014 ešte z obdobia pred schválením zmeny ústavy, že táto ústavná definícia nijako nebráni prijatiu registrovaných partnerstiev. Stále teda u nás hrozí chorvátsky scenár, že napriek zadefinovaniu manželstva do najvyššieho zákona krajiny je tu riziko prijatia registrovaných partnerstiev s hrozbou adopcií detí homosexuálmi.

Referendum o ochrane rodiny

Február 2015 sa niesol v znamení Referenda o ochrane rodiny. SMER na čele so svojim predsedom odporúčali ľudom účasť na referende, ale pomerne alibisticky zastierali svoj hodnotový postoj k otázkam referenda.

Sám Róbert Fico sa v novembri 2014 vyjadril, že sa referenda zúčastní a jeho postoj bude vyjadrovať hlasovanie za zmenu ústavnej definície manželstva. Dva dni pred samotným referendom povedal, že dodatok ústavy nemôže brániť tomu, aby inštitúcie nemohli riešiť otázky súvisiace so spolužitím osôb rovnakého pohlavia. Potvrdil tak svoj postoj spred hlasovania o ústave.

Ak by sme to mali zhrnúť, spomínané pozitívne momenty neboli koniec koncov vždy tak biele, akoby sa mohlo zdať. Bolo v nich aj čiernej prímesi, a niekedy aj viac ako by bolo vhodné. 

Teraz sa pozrieme na negatívne momenty Ficovej vlády.

Zriadenie výboru pre LGBTI osoby

V októbri 2012 vláda Róberta Fica zriadila Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) osôb napriek veľkému odporu zo strany mnohých mimovládnych organizácií. Ide o stály orgán Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Spadá pod ministerstvo spravodlivosti. Takýto výbor má za cieľ živiť pro-homosexuálnu agendu a prenášať túto tému na vládnu úroveň. Výbor zabezpečuje, že v tejto citlivej téme sa LGBTI agenda bude vnášať do spoločenskej debaty a presadzovať za verejné peniaze – teda aj za peniaze ľudí, ktorí s LGBTI agendou nesúhlasia.

Financovanie LGBTI a pro-potratových organizácií

Dosluhujúca vláda Róberta Fica, žiaľ, nie ako prvá vláda SR, aktívne finančne podporovala viacero kontroverzných LGBTI a pro-potratových projektov a organizácií. Na túto skutočnosť upozornili viaceré mimovládne organizácie z kresťanského spektra. Išlo o niekoľko stotisíc eur ročne. Nezabúdajme, že to boli peniaze nás všetkých.

Registrácia potratových tabletiek

V decembri 2012 a v januári 2013 Štátny ústav pre kontrolu liečiv zaregistroval na náš trh potratové tabletky. Registrácia však bola podľa viacerých odborníkov udelená v rozpore so zákonom, pretože užívanie týchto prípravkov v zmysle schválenej dokumentácie by bolo zjavne v rozpore s našou legislatívou a šlo by o trestný čin.

Keď bola s týmto faktom konfrontovaná vtedajšia ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská, uznala že užívanie potratových tabletiek by bolo nezákonné, odmietla však zrušiť ich registrácie a tvrdila, že sa vlastne nič nestalo.

V júni roku 2014 téma ožila, pretože u susedov v Českej republike túto formu potratu povolili a potratovú tabletku tam môžu predpísať. Ako písali niektoré média, na to, aby sa mohla tabletka používať aj na Slovensku, treba zmeniť vyhlášku ministerstva zdravotníctva o umelom prerušení tehotenstva. Tá zatiaľ povoľuje len mechanickú interrupciu. „Lekári nesmú predpisovať ani podávať tabletku na medikamentózne ukončenie tehotenstva, ministerstvo zdravotníctva zmeny v tejto oblasti ani neplánuje,“ povedala vtedy hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Martina Šoltésová. Tento stav stále platí, otázkou zostáva dokedy.

Uľahčenie pre hazard

5. decembra 2012 schválili poslanci NR SR vládnu novelu zákona o hazardných hrách. Hlasovalo za ňu 86 poslancov Smeru a opozičnej strany SaS. Novelizovaný zákon priniesol jedno závažné zhoršenie. Za predchádzajúcej vlády sa zaviedlo pravidlo, že obec môže všeobecne záväzným nariadením obmedziť hazard na svojom území. Súčasná vláda túto možnosť zásadným spôsobom sťažila - zákazu musí predchádzať petícia aspoň 30% občanov danej obce. „Celkovo sa dá povedať, že schválená novela zákona o hazardných hrách je viac ako ústretová voči prevádzkovateľom hazardu,“ uviedol vtedy po hlasovaní poslanec Pavol Zajac z KDH.

Prijatie Stratégie ľudských práv

Len pár dni po referende 18. februára 2015 bola vládou schválená Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v SR. Proces prípravy trval dva roky. Kým nadobudla výslednú podobu, predchádzalo jej množstvo kritiky, nesúhlasných stanovísk a kontroverzií.

Konzervatívne a kresťanské organizácie poslali množstvo zásadných pripomienok k obsahu dokumentu (pozri napr. tu a tu). Podľa Fóra života je návrh Stratégie "ideologicky podfarbený dokument, ktorého cieľom je presadzovanie ideológie rodovej rovnosti, nadštandardných práv pre osoby LGBTI a ich financovanie z verejných zdrojov na úkor iných, omnoho dôležitejších problémov v našej krajine."

Keď konzervatívne a kresťanské organizácie žiadali zmenu, text sa ešte viac zhoršil. Keď žiadali doplniť aj iné témy (najmä právo na život, náboženskú slobodu, slobodu svedomia a právo rodičov na výchovu svojich detí) autori Stratégie povedali, že ide o kontroverzné témy a do Stratégie ich nedoplnili. Konzervatívne organizácie neboli pripustené do redakčného tímu ani riadiaceho výboru, v koordinačnej skupine, ktorá má okolo 40 členov, bol pripustený jeden zástupca, aj to len ako pozorovateľ. Pri tvorbe prílohy 6 (vzdelávanie) a 8 (LGBTI) boli za občiansky sektor pripustení len LGBTI aktivisti. Obsah prílohy 4 (rodová rovnosť) nemohli ľudia s iným ako rodovo-feministickým názorom podstatnejšie ovplyvniť. O masovosti nesúhlasu svedčí napr. fakt, že dňa 14. 4. 2014 podalo 110 organizácií protest proti nedemokratickému procesu prípravy Stratégie.

Z lídrov politických strán sa najostrejšie proti stratégii vyjadrovali Andrej Danko a Ján Figeľ.  

Príprava Akčného plánu pre LGBTI

S Celoštátnou stratégiou ochrany ľudských práv súvisí príprava Akčného plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie na roky 2016 až 2019 , ktorý priamo na ňu nadväzuje. Akčný plán obsahuje množstvo úloh na nasledujúce roky. Patrí medzi ne napríklad vypracovanie modelových situácií a odhad ich možného finančného dopadu na štátny rozpočet v prípade právneho uznania párov rovnakého pohlavia, ale aj aktivity na zvyšovanie povedomia a podporu LGBTI komunity alebo v rámci vzdelávania policajtov, vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov a súdnych úradníkov viesť k eliminácii homofóbie a transfóbie.

Úlohy sú rozdelené do viacerých častí s rôznymi termínmi plnenia. Týkajú sa zvyšovania povedomia, vzdelávania, súkromného a rodinného života, zamestnania, zdravotnej starostlivosti či ochrany pred trestnými činmi z nenávisti pre sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Riziko nátlaku tejto agendy je teda širokospektrálne a rozvrhnuté na 4 ročné obdobie.

Akčný plán pochádza z dielne ministerstva spravodlivosti a je zverejnený na portáli právnych predpisov v štádiu medzirezortného pripomienkového konania. Opäť, viaceré organizácie pripravili hromadné pripomienky proti nemu. Zatiaľ nebol prijatý.

Ministerstvo práce presadzuje Istanbulský dohovor
Slovenská republika v máji 2011 v Istanbule podpísala Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu voči ženám a domácemu nasilu a o boji proti nemu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR presadzovalo v marci 2014 napriek výhradám tento tzv. Istanbulský dohovor. Minister Ján Richter chcel, aby bol tento dokumente ratifikovaný už v roku 2014. Cirkev a mnohé konzervatívne organizácie boli presvedčení, že pod zámienkou tohto legitímneho cieľa - potláčania násilia voči ženám - je presadzovaný aj iný cieľ Dohovoru - presadzovanie určitých prvkov rodovej (tzv. gender) ideológie. Napokon sa i vďaka 105 mimovládnym i súkromným subjektom, ktoré žiadali Ministerstvo spravodlivosti o pozastavenie alebo úplné prerušenie procesu ratifikácie Istanbulského dohovoru podarilo spomaliť tento proces a ministerstvo spravodlivosti kvôli dlhodobému legislatívnemu procesu harmonizácie odložilo prijatie najskôr v roku 2016.

A čo pochody za život?

Strana SMER si do svojho programu nezaradila opatrenia navrhované dvomi Národnými pochodmi za život. Postoj SMERu k požiadavkám pochodov sa dá stručne pomenovať ako mlčanie. Myslím si, že i toto mlčanie svedčí o mnohom.

Návrh na zmenu ústavy

V decembri 2015 sa v parlamente hlasovalo o návrhu zmeny ústavy vo veci ochrany ľudského života. Návrh predložili poslanci Kuffa, Kvasnička a Mikloško. Za posunutie návrhu do II. čítania, kde by mohli byť uskutočnené zmeny, hlasovali poslanci KDH, štyria poslanci OĽaNO a dvaja poslanci vládnej strany SMER. Ostatní poslanci vládnej strany sa buď zdržali hlasovania alebo boli neprítomní.   

Deklarácia rodovej rovnosti

Slovensko v decembri 2015 podpísalo Deklaráciu o rodovej rovnosti spolu s Holandskom a Maltou, čiže krajinami, ktoré tvoria tzv. predsednícke trio v Rade EÚ na najbližší rok a pol. Je zvláštne, že ide o deklaráciu v téme, ktorá sa pri našom predsedníctve nikdy nespomínala. Javí sa ako nadpráca ministerstva práce, ktorá opäť zaváňa snahou o presadzovanie konceptu gender ideológie tentoraz prostredníctvom nášho predsedníctva EÚ. Je smutné, že Slovensko sa vybralo takouto cestou a neinšpirovalo sa napríklad českým predsedníctvom, ktoré za jednu zo svojich priorít určilo tému rodiny. 

Presun kompetencií v oblasti výchovy k ľudským právam

Ministerstvo školstva navrhovalo začiatkom tohto roka presunúť časť svojich kompetencií v oblasti vzdelávania k ľudským právam pracovnej skupine Rady vlády pre ľudské práva. Návrh je dostupný tu. K návrhu sa negatívne vyjadrili viaceré organizácie, napr. aj HFI. Zas a opäť čelíme čarovnému slovnému spojeniu – ľudské práva, ktorý je v tejto dobe toľko zneužívaný. Však už len po jednoduchej analýze zistíme, že presúvať kompetencie Ministerstva školstva na pracovnú skupinu Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorá nie je súčasťou vlády, ale len jej poradným orgánom, nemá zabezpečené kontrolné mechanizmy, nie je vopred jasne stanovené, kto môže byť alebo bude jej členom a predstavuje riziko z pohľadu prijatia rozhodnutí nie je rozumný krok.

SMER – istota neistoty

Prakticky všetky návrhy z vládnej dielne mali rovnaký scenár. Najskôr prišiel návrh zameraný proti manželstvu, rodine či životu, silná negatívna reakcia z neziskového sektora, opozičného sektora a neraz aj zo strany cirkví. Nasledovala naoko snaha o dialóg a napokon schválenie alebo odsunutie schválenia, ale prakticky nikdy vláda či ministertvo úplne neustúpili a neprijali pripomienky. Vláda SMERu znamenala istotu, že každú chvíľu príde s niečím, s čím sa nedá súhlasiť.  

Nesprávnych rozhodnutí v oblasti ochrany práva na život nenarodených detí, ľudských práv a rodinnej politiky bolo od súčasnej vlády nemálo a ak by sa ďalšie 4 roky v tom pokračovalo, budúcnosť Slovenska sa môže uberať v šľapajach mnohých liberálnych západných krajín.

Už viackrát sme na Slovensku dokázali, že nám na hodnotách záleží. Preto nezabúdajme na slová veľkého pápeža Jána Pavla II. o veľkej úlohe Slovenska pre Európu a pamätajme na ne aj v sobotu, keď vstúpime do volebnej miestnosti.

Fotografie: pochodzazivot.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo