Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
01. marec 2016

Pro-life politika: je dobré, keď strany prichádzajú s reálnymi návrhmi

Jedným z cieľov Národného pochodu za život bolo presvedčiť politické strany, aby si do svojich volebných programov dali realistické pro-life návrhy. Na túto výzvu najlepšie zareagovali strany KDH, OĽaNO a SNS.
Pro-life politika: je dobré, keď strany prichádzajú s reálnymi návrhmi

Už tradične sa niektoré politické zoskupenia hlásia k ideálom ochrany rodiny a výnimočne aj k ochrane života. Problém je však v tom, že politické strany v medzivolebnom období v pro-life téme veľa vody nenamútia. Len kde-tu sa objaví osamelý bojovník s návrhom úplného zákazu potratov. Tento cieľ sa však nateraz nedá dosiahnuť, ako to ukázalo aj hlasovanie koncom minulého roka. Systematickejšia pro-life politika, teda umenie hľadať a presadiť to, čo je možné, sa u nás zatiaľ nerobí.

Na Slovensku máme z tohto pravidla zopár výnimiek. Spomeniem rok 2009, kedy poslanci schválili informovaný súhlas pre tehotné ženy, zvýšili vekovú hranicu rodičovského súhlasu zo 16 na 18 rokov a zaviedli 48 hodinovú lehotu na premyslenie zákroku. Takéto a podobné čiastkové zlepšenia sú politicky priechodné a môžu pomôcť ochrániť ľudské životy. Môžu tiež mať pozitívny vplyv na spoločnosť, aby si lepšie uvedomovala, že umelý potrat nie je dobrý pre dieťa, ani pre jeho matku.

Možností ako zlepšiť ochranu života na Slovensku je veľa. Zmenám je naklonená dokonca aj verejná mienka. Podľa prieskumov len asi štvrtina Slovákov schvaľuje potrat z akéhokoľvek dôvodu, čo je aktuálny právny stav. Je tu tiež možnosť zlepšovať systém pomoci pre tehotné matky v núdzi, proti čomu nikto nenamieta. Pro-life politika by nemala zostať len pri prihlásení sa k ideálu (i keď aj to je dôležité), ale mala by byť aj o hľadaní realistických cestičiek, ako sa k tomu ideálu priblížiť.

V organizačnom tíme Národného pochodu za život sme preto pre inšpiráciu pripravili Návrhy na zlepšenie legislatívy a verejnej politiky v SR. Ide o zoznam 30-tich zlepšení, o ktorých si myslíme, že môžu byť politicky priechodné, a ktoré môžu pomôcť lepšie chrániť život a rodinu. Sú rozdelené do troch častí: (i) návrhy na zlepšenie právnej úpravy ochrany života, (ii) návrhy na zlepšenie systému pomoci nenarodeným deťom a tehotným matkám a (iii) návrhy na zlepšenie rodinnej politiky.

Ešte pred pochodom sme ich predložili politickým stranám so žiadosťou, aby si čo najviac z týchto návrhov osvojili do predvolebných programov. Návrhy sme odovzdali stranám, ktoré mali v tom čase šancu dostať sa do parlamentu a súčasne u nich bol istý predpoklad, že by mohli mať záujem si tieto návrhy osvojiť. Išlo o strany KDH, OĽaNO a NOVA, SNS, Sieť, MOST-HÍD a SMER-SD.

Analýza predvolebných programov

Po zverejnení predvolebných programov sme pripravili analýzu, v ktorej sme zhodnotili, koľko sa z našich návrhov dostalo do volebných programov jednotlivých politických strán. Pre úplnosť uvediem, že politické strany majú vo svojich programoch aj iné dobré návrhy, ktoré sme ale v našej analýze nespomínali. Politické strany, ktorým sme návrhy neodovzdali, majú taktiež vo svojich programoch dobré nápady. Ale keďže sme naše návrhy odovzdali len šiestim stranám, je férové, aby sme posudzovali práve týchto šesť programov.

Strany KDH, OĽaNOSNS zapracovali najviac návrhov a z textu ich predvolebných programov je zjavné, že pri ich tvorbe vychádzali aj z materiálu Národného pochodu za život. Tieto tri strany si osvojili zámer vytvoriť sieť pomoci pre tehotné matky v núdzi a tiež viaceré opatrenia na podporu rodiny.

KDH sa okrem toho jednoznačne prihlásilo aj k dôslednej ochrane ľudského života od počatia po prirodzenú smrť a v časti o rodinnej politike uviedlo aj výslovný odkaz na návrhy Národného pochodu za život.

OĽaNO si stanovila za cieľ znižovanie počtov umelého ukončenia tehotenstva a ako jediná posudzovaná strana uviedla aj podporu domáceho vzdelávania a podporu práv rodičov na výchovu detí v súlade so svojím presvedčením.

Inzercia

Volebné programy strán Sieť, MOST-HÍDSMER-SD (SMER ako jediná strana nezverejnila podrobnejší volebný program) tému ochrany života ani pomoci tehotným matkám v programoch neriešia. Ich pro-rodinné opatrenia sa sústredia na zníženie daňovo-odvodového zaťaženia rodín a v prípade Siete aj na zavedenie tzv. Rodičovského konta na  podporu pracujúcich rodičov s deťmi.

MOST-HÍD plánuje zaviesť sexuálnu výchovu do škôl, čo sme vyhodnotili ako návrh, ktorý je v rozpore s návrhom Národného pochodu za život.

Zdroj: Návrhy Národného pochodu za život vo volebných programoch politických strán

V čom sme sa posunuli a v čom sa ešte môžeme

Na záver by som rád spomenul ešte tri zaujímavé zistenia.

Po prvé, veľmi ma teší, že KDH, OĽaNO a SNS explicitne zahrnuli do programov niektoré návrhy smerujúce k zlepšeniu systému pomoci pre tehotné matky v núdzi. Toto je oblasť, ktorej sa štát doposiaľ nevenoval a práve tu je veľký potenciál na posun ochrany života smerom dopredu.

Po druhé, žiadna strana výslovne neprebrala ani jeden z prvých 13 návrhov smerujúcich k zlepšeniu právnej úpravy ochrany života. Spadajú sem návrhy informačného a protektívneho charakteru, ako zlepšenie informovaného súhlasu, zavedenie ochranných pravidiel pri predaji abortívnych prípravkov, obmedzenie financovania umelého oplodnenia, ochrana pred potratom z dôvodu pohlavia dieťaťa, a pod. Nie je mi známe, prečo žiadna strana neprejavila záujem ani o jeden z týchto návrhov. Pritom práve takýmto témam sa venujú pro-life politici v zahraničí a zaznamenávajú úspechy.

Po tretie, najviac ústretové strany (KDH, OĽaNO a SNS) si osvojili cca. 30% návrhov. Bez pochyby to mohlo byť viac. No dôležitejšie je niečo iné. Tým hlavným legislatívnym cieľom pochodu bolo dosiahnuť, aby si politické strany začali stanovovať (aj) reálne dosiahnuteľné ciele, teda najmä rôzne čiastkové zlepšenia, a tiež návrhy, ktoré pomôžu konkrétnej pomoci tehotným matkám v núdzi. Inými slovami, aby politické strany nezostali len pri všeobecnom konštatovaní, že sú za život, ale aby predložili aj zoznam konkrétnych a uskutočniteľných krokov, ktoré plánujú presadiť. Myslím, že niektoré programy by mohli byť pre takýto nový politický trend veľmi dobrým začiatkom.

Autor: Patrik Daniška
Foto: Anton Frič

HFI je občianske združenie, ktorého cieľom je najmä podpora a ochrana základných ľudských práv a slobôd, podpora rodiny založenej na manželstve muža a ženy a rozvoj náboženskej slobody, slobody svedomia a práv rodičov na výchovu svojich detí. www.hfi.sk

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Voľte slobodne a bez strachu

Voľte slobodne a bez strachu

„Pán Vašečka, držím vám palce, ale nebudem vás voliť, lebo nie ste v správnej strane.“ Takéto a podobné komentáre sa občas zjavia pod mojimi príspevkami na sociálnych sieťach.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.