Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
26. február 2016

Chrániť život zákonmi II.

V predchádzajúcom blogu na túto tému som sa pokúsil načrtnúť tri línie na ceste k lepšej ochrane života. Týkali sa legislatívy, ktorá má pomôcť matkám a otcom nenarodených detí. Tému chcem zavŕšiť líniou, ktorá je v systematickej ochrane života rovnako dôležitá a ktorá je priamo zameraná na ochranu života a ľudskej dôstojnosti dieťaťa od začiatku jeho existencie, teda od momentu počatia.
Chrániť život zákonmi II.

Stanovenie východiska – ľudské práva

Oblasť ľudských práv nie je primárne právnou záležitosťou, ale skôr filozofickou a presnejšie antropologickou. Idea ľudských práv je naviazaná na subjekt týchto práv, na ich nositeľa. Akú predstavu máme o človeku, tak budeme vnímať aj ľudské práva. Teda dôležitejšia je predstava o človeku ako nejaký zoznam práv, ktorý je z tejto predstavy odvodený.

Ak sa vrátim k našej téme, chcem len konštatovať východisko, nie ho obhajovať, pretože to nie je obsahom tohto blogu. Tým východiskom je vnímanie človeka ako subjektu ľudských práv od momentu, kedy máme istotu, že sa jedná o ľudskú bytosť. V tomto má biológia jednoznačnú odpoveď keď konštatuje, že život človeka začína počatím. Rešpektujúc aj etický princíp vyhnutiu sa zbytočnému riziku a neistote ak sa jedná o život človeka, v ďalšom vychádzame z racionálne podloženého faktu, že človek je človekom od momentu počatia a preto mu prináležia ľudské práva a teda aj právo na život.  

V tomto kontexte vnímam ako ďalšiu líniu legislatívnych zmien zvýšenie ochrany práva na život pre nenarodené deti. Jedným z princípov dodržiavania ľudských práv je ich univerzálnosť, teda to, že patria všetkým ľuďom bez rozdielu a nemožno nikoho diskriminovať. Teda ani nenarodené deti. Myslím si, že na tento moment nie je možné rezignovať, pretože inak by sa snahy o ochranu života stali nehodnovernými.

Stanovenie rámca – stav spoločnosti

Než uvediem predstavu ako legislatívne zlepšiť ochranu práva na život pre nenarodených, chcem spomenúť ešte rámec, v ktorom sa nachádzame. A tým rámcom je realita. Realita vyše 60 ročnej praxe, ktorá umožňuje usmrcovanie počatých detí a posledných takmer 30 rokov aj bez udania dôvodu. Toto je tak silná konvencia vžitá v spoločnosti navyše udomácnená v širšom celoeurópskom až celosvetovom kontexte, že je nereálne sa jej zbaviť jednoducho alebo rýchlo. Navyše je v spoločnosti silne prítomná predstava, že toto usmrcovanie sa deje v mene ľudských práv, čo realitu ešte viac krivý a zamlžuje.

Preto aj nasledujúce návrhy nevychádzajú iba z odôvodneného postoja o ľudskej dôstojnosti počatých detí opretého o rozumové argumenty, ale tiež z reality aktuálneho stavu spoločnosti. Zhrnul by som to asi takto. Umelý potrat je usmrtenie nevinnej a bezbrannej ľudskej bytosti a treba sa snažiť o jeho zákaz v čo najkratšom možnom čase. Akceptovanie takéhoto skutku nepatrí do humánnej spoločnosti. Ak ale spoločnosť očividne nemá dostatok ochoty a síl s tým rázne skoncovať, mala by sa snažiť aspoň ho čo najviac obmedziť.  

Legislatíva na strane ochrany života

Základom legislatívnych snáh by malo byť zlepšiť ochranu nenarodeného dieťaťa pred umelým potratom. Pri hľadaní konsenzu očakávam, že politicky by mohlo byť prijateľné riešenie, ktoré by pri ochrane života dieťaťa a z toho vyplývajúceho obmedzenia zámerných potratov pripúšťalo isté výnimky. Mohlo by sa jednať napríklad o prípad ohrozenia života matky,  znásilnenia, incestu či vážneho postihnutia dieťaťa. Iným prístupom s možno ešte väčším konsenzuálnym potenciálom by mohlo byť riešenie, ktoré by chránilo dieťa pred  potratom z ekonomických a sociálnych dôvodov. Okrem tejto hlavnej línie si myslím, že by bolo vhodné mať rozpracované aj čiastkové návrhy na ochranu dieťaťa pred potratom napríklad z dôvodu jeho pohlavia. Podobné návrhy už poznáme aj z iných európskych krajín.

Inzercia

Pred tým, ako by sa prišlo k týmto návrhom ale legislatívcov čaká ešte jedna domáca úloha, ktorou je vysporiadať sa s rozhodnutím Ústavného súdu SR z roku 2007 vo veci nesúladu potratovej vyhlášky a zákona s ústavou. Toto spomínam len ako poznámku na okraj, pretože nie je možné v rozsahu tohto blogu sa touto témou viac zaoberať, avšak považoval som za potrebné uviesť túto informáciu, pretože práve spomenuté rozhodnutie Ústavného súdu SR môže predstavovať vážnu prekážku pre legislatívne zmeny napríklad vyššie spomínanými spôsobmi.   

Záverom tohto odseku by som ešte spomenul dôležitú úlohu legislatívcov ako multiplikátorov pro-life étosu vo verejnom priestore. Samotná kompetencia meniť legislatívu nie je jediným prínosom, ktorý je viazaný na verejnú funkciu. Ale je tu aj možnosť využiť status verejného činiteľa na hlasnejšiu obhajobu tých, ktorí sa sami brániť nedokážu. A tu vidím ešte jednu možnosť, ako posilniť hlas nenarodených vo verejnom priestore. A to, vrátiť sa k návrhu, ktorý kedysi dávno vznikol v neziskovom sektore a oficiálne parlamentom vyhlásiť 25. marec za Pamätný Deň počatého dieťaťa.

Musí to ísť

Je na nás, aký bude mať naša spoločnosť charakter. Či prevládne etika ľudskosti k bezbranným a nevinným alebo zvíťazí účelnosť a ekonomika a to aj v postoji k hodnote života. Jednou z možností ako napomôcť tomu prvému je aj hlasovať pro-life v nadchádzajúcich voľbách. 

Za seba môžem povedať, že som presvedčený, že je možné dosiahnuť zmenu. Ak máte pred sebou jasný ideál, ak máte vybudované vzťahy s ľuďmi z pro-life organizácií, ak vám kryje chrbát spoľahlivá pro-life strana, ak pristupujete k dosahovaniu zmien vhodným mixom odvahy s rozvahou, ak použijete rozum a zohľadníte realisticky situáciu, ak sa poučíte z minulosti, dáte energiu do prípravy,  komunikácie, spolupráce a hľadania prienikov, môže to ísť. Musí to ísť.

Odkaz na I. časť: Chrániť život zákonmi I.

Fotografie: pochodzazivot.sk

 

generálny manažér KDH, dlhoročný pro-life a pro-family aktivista, hlavný koordinátor Národných pochodov za život v Bratislave a v Košiciach, spoluzakladateľ Fóra života a projektov Poradňa Alexis a Zachráňme životy, správca Nadácie Prameň, profesionálne sa tiež venuje manažmentu a marketingu zvlášť mimovládnych organizácií

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.