Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
05. august 2022

Dve hermeneutiky Druhého vatikánskeho koncilu

Dve hermeneutiky Druhého vatikánskeho koncilu

Rozsiahlu diskusiu o II. Vatikánskom koncile možno zúžiť na dve interpretačné línie. Prvou líniou je línia kontinuity a druhou je línia diskontinuity. Inými slovami línia kontinuity predstavuje výklad jeho záverov v súlade s minulosťou (tradíciou) cirkvi a na druhej strane línia diskontinuity, ktorá na minulosť a tradíciu neberie ohľad.

Prof. Roberto de Mattei vo svojej knihe Druhý vatikánsky koncil označil Jána Pavla II. aj Benedikta XVI. za tých, ktorí presadzovali prvý hermeneutický prístup. Hoc dnes už svätý Ján Pavol II., ktorý bol obľubený najmä pre svoj "ľudský" prístup a otvorenosť, na druhej strane je preňho charakteristické aj to, že vždy jasne pomenoval čo je zlo ( napríklad odsúdenie komunizmu, kultúry smrti). V prípade Benedikta XVI. by som videl jeho príklon k prvej línii v tom aké používal rúcha počas liturgických slávení, myslím si, že to nebola náhoda ani otázka "módy". V neposlednom rade Motu proprio Summorum pontificum, ktoré možno označiť za prelomové. Za prelomové ho možno označiť podľa mňa preto, že malo veľký potenciál zmieriť znešvárené časti cirkvi a ukončiť tak jeden z najzásadnejších pokoncilových sporov o liturgiu.

Benedikt XVI. svoj príklon k prístupu kontinuity vyjadril vo svojom prejave k Rímskej kúrii 22.12.2005. "Je to teologický prístup k Druhému vatikánskemu koncilu vychádzajúci zo 16 textov rozličnej doktrinálnej hodnoty, ktoré z neho vzišli. Tieto texty ako celok vyjadrujú podľa autority cirkvi nie neomylný, ale autentický Učiteľský úrad Cirkvi, ktorý je potrebné čítať v kontinuite s predchádzajúcimi dokumentmi, a s dokumentmi, ktoré nasledovali po ňom, čiže vo svetle Tradície." (de Mattei, 2019)

Otázka je prečo sa stalo po Druhom vatikánskom koncile čo sa doposiaľ po žiadnom koncile nestalo? Samozrejme niektorí môžu povedať, že po Nicejskom koncile predsa tiež nastal konflikt. Avšak ten nespočíval v dvoch rozdielnych hermeneutikách, ale v priamom odmietnutí dekrétov koncilu. Po Druhom vatikánskom koncile existencia dvoch protikladných interpretácií jeho záverov jasne svedčí o istej dvojznačnosti dokumentov. Keď je potrebné niečo interpretovať znamená to teda, že text nie je dostatočne sám o sebe jasný.

Čo teda spôsobilo istú dvojznačnosť koncilových dokumentov? Ďalšou správnou otázkou je: Bol to koncil pastorálny alebo vieroučný? Túto otázku je potrebné si položiť preto, aby sme vedeli akú závažnosť jeho závery majú. Druhý vatikánsky sa sám označil za koncil pastorálny, a teda nemal v umýsle vyhlasovať dogmatické definície slávnostným spôsobom. "Sám Pavol VI. vyhlásil, že Magistérium Cirkvi sa v ňom nechcelo vyjadrovať mimoriadnymi dogmatickými výrokmi, a pri menej slávnostných príležitostiach zdôrazňoval, že jedným z jeho programových bodov bolo nevyhlasovať nové dogmatikcé definície" (de Mattei, 2019)

Inzercia

Fakt, že Druhý vatikánsky koncil sa označil za pastoralny, však neznamená, že by nemal svoju náuku. Jeden z názorov ako (správne) nahliadať na jeho náuku vyjadril Mons. Brunero Gherardini. "Jeho náuky, (II.V.K.) ktoré sa nedajú previesť na predchádzajúce vyhlásenia právd viery, nie sú ani neomylné, ani nereformovateľné, a teda ani zaväzujúce; kto by ich popieral, určite by sa kvôli tomu nestal heretikom. A kto by ich potom nariaďoval ako neomylné a nezmeniteľné, išiel by proti samotnému koncilu." (de Mattei,2019)

Preto napríklad tí, ktorí inklinujú k tradičnej svätej omši, alebo ju vyslovene preferujú nemusia mať obavy z toho, že by sa tým nejako voči Cirkvi závažne previnili. Koniec koncov ani zakladateľ kňazského bratstva sv. Pia X. Mons. Marcel Lefebvre nebol exkomunikovaný kvôli tomu, že sa stal kritikom koncilu a v niektorých bodoch jeho odporcom, ale až kvôli svojvolnému vysväteniu biskupov v roku 1988.

Ako teda s touto dvojznačnosťou naložiť? Jednou z možností je zmieriť sa so stále pretrvávajúcim hermenutickým konfliktom a zvoliť si svoju stranu. Tú svoju stranu podporovať a modliť sa za takého pontifika, ktorý ju "na istú dobu" presadí. Čo v konečnom dôsledku bude pre cirkev znamenať "nekonečný" spor. Ďalšou možnosťou by mohol byť ďalší koncil, ktorý by už pevne a absolutne jasne definoval svoje závery.

Archbishop Lefebvre — Parish News Blog — St. Dennis Parish

Vítam vás na mojom blogu. Venujem sa témam z oblasti histórie, kresťanstva a súčasným politickým otázkam. "Pravda je krásna a trvalá vec." (Platón) Prostredníctvom mojich článkov chcem s vami zdieľať jej hľadanie.

Odporúčame

Blog
Rusko v tieni

Rusko v tieni

Pred 100 rokmi v ZSSR prvý krát zverejnili knihu svetoznámeho spisovateľa Herberta Wellsa „Rusko v tieni“ („Russia in the Shadows“). Teraz je Rusko zase v tieni. A táto kniha poskytuje príležitosť k porovnaniam a paralelám.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.