Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
28. júl 2022

Hlavu hore

V postupnom čítaní Listu Kolosanom sa dostávame k pasáži, ktorú si máme možnosť vypočuť každoročne na Veľkú noc. Tentoraz s dodatkom veršov s praktickou aplikáciou.
Hlavu hore

Zamyslenie na evanjelium tejto nedele nájdete tu.

Bratia, ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve.
Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba! Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. (Kol 3, 1-5. 9-11)

V rámci konkrétneho biblického spisu sa týmito veršami začína nabádavá (exhortatívna) časť listu. Zjednodušene sa v tomto prípade dá povedať, že to čo ponúkol autor najprv vo svojej náuke, chce teraz zdôrazniť z pohľadu praxe. A vskutku sa v tomto úvode slová pomaly odrážajú od hlavných myšlienok prvej časti listu. Ide hlavne o Kristovo vykupiteľské dielo (porov. Kol 1,21-23; 2,6-15)  a márnosť vonkajšej zbožnosti (porov. Kol 2, 16-23).  V úryvku zároveň možno rozoznať aj časovú dimenziu minulosti, prítomnosti a budúcnosti.

Každý pokrstený teda už v momente krstu spolu s Kristom zomrel a vstal k novému životu. Zdieľať

Z minulosti apoštol pripomína základný fakt pre všetkých kresťanov. Kristus zomrel a vstal z mŕtvych. A spolu s ním sa tak stalo s každým z nich. Táto udalosť sa už odohrala. Tak u Krista ako aj u kresťanov. Dôraz na veci uskutočnené ukazujú na krst (porov. Kol 2,12). Ten bol už od počiatkov dejín kresťanov vnímaný ako prijatie Ježišovho veľkonočného a vykupiteľského skutku zo strany veriaceho. Ako vieme, prvotná forma vysluhovania prvej sviatosti zahŕňala úplne ponorenie krstenca pod vodu a následné vytiahnutie von. Tým sa symbolicky predstavovala Ježišova smrť, pochovanie zmŕtvychvstanie. Každý pokrstený teda už v tomto momente spolu s Kristom zomrel a vstal k novému životu.

Kresťania vlastniaci nový život sa tak majú odpútať od snahy zabezpečiť si šťastie pozemskými spôsobmi. Zdieľať

Tento nový život sa preto má zjavne prejavovať v prítomnom živote pokrsteného. Pavol to v týchto zopár veršoch vyjadruje príkazom hľadať a myslieť na to čo je hore a nie na to čo je na zemi. (porov. Kol 3, 1.2.) Kontrast neba a zeme apoštol vysvetľuje ako to, kde je alebo nie je Kristus. Kresťania vlastniaci nový život sa tak majú odpútať od snahy zabezpečiť si šťastie pozemskými spôsobmi. Zaradiť sa sem pritom dá nielen pachtenie po svetských pôžitkoch ale aj pár veršov dozadu kritizované prehnané upnutie sa na vonkajšie náboženské praktiky. To čo chce autor listu zdôrazniť je celkové životné nasmerovanie. Človek upriamený smerom nahor, teda ku Kristovi, tak môže aj v pozemskej realite vyjadrovať obsah evanjelia. K tomu sú veriaci povzbudení aj a hlavne preto, že celá pravda o Kristovi je pred väčšinou sveta ešte skrytá v ich životoch (porov. Kol 3,3).

Už teraz môže každý zmŕtvychvstalý a pokrstený človek naokolo zjavovať to čo sa raz naplno odkryje celému svetu. Zdieľať

A to nás presúva do perspektívy očakávanej budúcnosti. Duchovné hľadenie smerom hore má byť zakotvené v nádeji očakávaného spoločného zjavenia s Kristom v sláve (porov. Kol 3,4). Pripomenutie toho, že Kristus je život kresťana, čitateľov listu pritom nefixuje výlučne iba na budúcnosť. Život sa totiž žije už teraz. A teda už teraz môže každý zmŕtvychvstalý a pokrstený človek naokolo zjavovať to čo sa raz naplno odkryje celému svetu.

(Článok bol pôvodne publikovaný 10. apríla 2020.)

Inzercia

Lukáš Durkaj

 

Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto: wikimedia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.