Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
27. júl 2022

Ježiš Kristus skutočne prítomný v Eucharistii: Mýtus, symbol alebo realita?

Dar Eucharistie považujú katolíci za jeden z najvzácnejších darov, aký im Boh dal.
Ježiš Kristus skutočne prítomný v Eucharistii: Mýtus, symbol alebo realita?

Katolíci veria, že Ježiš Kristus je v Eucharistii skutočne prítomný a že pri svätej omši prijímajú reálne telo a krv Ježiša Krista pod spôsobom chleba a vína. 

Na strane druhej, mnohí protestanti oponujú, že katolícka náuka o prítomnosti Ježiša Krista v Eucharistii nemá biblické opodstatnenie a že Eucharistia je iba symbolom, pripomienkou udalostí spred dvetisíc rokov. 

Niektorí radikálni protestanti idú ešte ďalej a hovoria, že katolíci sa rúhajú Bohu tým, že uctievajú hostiu a že celá svätá omša je podvod a diablov klam. 

O inovercoch a ateistoch ani netreba príliš hovoriť. Katolícku vieru v skutočnú prítomnosť neraz zosmiešňujú ako mýtus a niekedy hovoria dokonca o forme náboženského kanibalizmu. 

Čísla z posledných rokov však vypovedajú o tom, že aj mnohí katolíci príliš neveria v prítomnosť Krista v Eucharistii. Podľa nedávneho prieskumu Catholic News Agency až 38% amerických katolíkov považuje chlieb a víno iba za symboly Kristovho tela a krvi. 

Čoraz agresívnejšia sekularizácia a prienik materialistickej, agnostickej filozofie do katolíckej náuky pomaly nahlodáva vieru a tá sa stáva čoraz vlažnejšou. Čo bolo kedysi zázrakom, je dnes už len symbolom. 

Pritom existuje celá séria argumentov, ktoré hovoria v prospech reálnej prítomnosti Ježiša Krista v Eucharistii a že neide iba o nejaký symbol, ale že počas svätej omše sa skutočne mení podstata chleba a vína na Kristovo telo a krv. Tieto argumenty by sme mohli rozdeliť do troch kategórii: biblické, historické a eucharistické zázraky.

Asi najznámejším biblickým argumentom v prospech skutočnej Kristovej prítomnosti v Eucharistii je pasáž z Jánovho evanjelia 6,32-71, keď Ježiš hovorí o tom, že je chlebom života a že kto nebude jesť jeho telo a piť jeho krv, tak nebude mať v sebe večný život. 

Kým protestanti tvrdia, že Ježiš nemyslel tieto slová doslovne, biblickí učenec Scott Hahn argumentuje napríklad reakciami farizejov a Ježišových učeníkov. Hahn sa pýta ako mohol Ježiš myslieť tieto slová iba symbolicky, keď farizeji na neho znechutene reagovali: „Ako nám môžeš dať jesť svoje telo?!“

Pre Ježišových učeníkov boli Kristove slová o jedení jeho tela a pití krvi také provokatívne, že mnohí reagovali slovami: „Tvrdá to reč. Kto to môže počúvať?“ 

Jánovým evanjeliom však nekončí biblická výpoveď. Aj svätý Pavol vo svojich listoch svedčí o skutočnej Ježišovej prítomnosti v Eucharistii. 

Významnými svedectvami v prospech tejto viery sú aj výpovede mnohých raných cirkevných učiteľov a otcov, akými boli napríklad Ignác Antiochijský, Justín Mučeník, Irenej, Tertulián, Origenes, Cyprián alebo Augustín. 

Nekatolícky historik J.N.D. Kelly píše: „Viera v reálnu prítomnosť Ježiša Krista existovala už od samotného vzniku cirkvi.“ 

Kelly ďalej pokračuje:  „Svätý Ignác otvorene vyhlasuje, že chlieb je telo Ježiša, kalich je naplnený jeho krvou. Je zrejmé, že má v úmysle brať túto vieru prísne doslova, pretože ho robí základom svojej argumentácie proti doketistom, ktorí popierali realitu Kristovho tela. Svätý Irenej učí, že chlieb a víno sú skutočne Pánovým telom a krvou.“

Inzercia

Niektorí protestanti napríklad vyčítajú katolíkom, že náuku o prepodstatneni (podstata chleba a vína sa pri svätej omši mení na telo a krv Ježiša Krista, hoci vonkajšie znaky ako chuť či tvar zostávajú) zakomponovali do svojho učenia až v 13. storočí a znečistili tak pôvodné, autentické biblické učenie.

Faktom však je, že viera v predpodstatnenie bola v katolíckej cirkvi prítomná už od najstarších čias. Svedectvo o tom podáva napriklad Justin Mučeník už v roku 151.

Pochybnosti v prepodstatnenie prišli v ôsmom storočí a katolícka cirkev potrebovala toto učenie definovať a obhájiť voči skeptikom. Urobila tak v roku 1215 na IV. lateránskom cirkevnom koncile. 

Zaujímavým dôkazom v prospech reálnej Ježišovej prítomnosti sú eucharistické zázraky, ktoré je ťažké vysvetliť vedeckou metódou. Počas každej svätej omše prebieha eucharistický zázrak, no niektoré sú obzvlášť viditeľné a slúžia predovšetkým na posilnenie viery.  

Jeden z najznámejších je zázrak z talianskeho Lanciana, ktorý sa odohral v ôsmom storočí. Miestny kňaz, ktorý mal pochybnosti o skutočnej prítomnosti Krista v Eucharistii, jedného dňa slúžil omšu, keď po slovách premenenia sa hostia viditeľne zmenila v kus ľudského tela a krv.

Podobný zázrak sa stal v roku 1263 istému nemeckému kňazovi, ktorý sa rovnako trápil s ťažkosťami vo viere v prepodstatnenie. A presne ako v prípade zázraku z Lanciána aj v jeho prípade po slovách premenenia začala vytekať z hostie ľudská krv. 

Eucharistických zázrakov sa od tej doby odohralo stovky, možno tisíce. Zistenia odborníkov boli veľmi zaujímavé - krv napríklad vykazovala skupinu AB. Mimochodom, analýza Turínskeho plátna potvrdila, že muž, ktorý v ňom ležal mal krvnú skupinu AB. Náhoda? 

Zdroje informácií

Doubt the Real Presence? Try a Blood Miracle | Catholic Answers

What the Early Church Believed: The Real Presence | Catholic Answers

How to Defend Christ's Presence in the Eucharist | Catholic Answers

Titulný obrázok - The Word of God and the Eucharist - CATECHIST Magazine

Venuje sa spoločenským, kultúrnym a náboženským témam. Člen Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Odporúčame

Blog
Svätá Katarína Sienská: Feministka pred feministkami

Svätá Katarína Sienská: Feministka pred feministkami

V roku 2000 vzišiel z iniciatívy niekoľkých amerických katolíckych žien manifest, ktorý podporoval odvahu žien v rámci katolíckej cirkvi. Podpísali ho viaceré aktivistky, aj obhajkyne prístupu žien ku kňazskej vysviacke. Nie náhodou bol tento dokument vydaný 29. apríla, v deň sviatku svätej Kataríny Sienskej. Svätá Katarína svojim životom upútala mnohých, ktorí bojujú za práva žien v rámci katolíckej cirkvi.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.