Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
25. júl 2022

Svätá Katarína Sienská: Feministka pred feministkami

V roku 2000 vzišiel z iniciatívy niekoľkých amerických katolíckych žien manifest, ktorý podporoval odvahu žien v rámci katolíckej cirkvi. Podpísali ho viaceré aktivistky, aj obhajkyne prístupu žien ku kňazskej vysviacke. Nie náhodou bol tento dokument vydaný 29. apríla, v deň sviatku svätej Kataríny Sienskej. Svätá Katarína svojim životom upútala mnohých, ktorí bojujú za práva žien v rámci katolíckej cirkvi.
Svätá Katarína Sienská: Feministka pred feministkami

Uvažovať o svätej Kataríne Sienskej ako o feministke sa zdá byť trochu zvláštne, ba dokonca opovážlivé a neuctivé. Výraz „katolícka feministka“ vyznieva pre niektorých ako dokonalý protiklad. Niektorí by v súvislosti s Katarínou možno použili radšej výraz „ženský génius.“

Niet pochýb o tom, že svätá Katarína bola ženským géniom. A ak aj bola „feministkou pred feministkami“ je potrebné mať na mysli, že jej feminizmus nebol v žiadnom prípade individualistický, ale pevne spätý s Bohom a s poslušnosťou voči nemu. 

Keď sa pozrieme na niektoré aspekty jej obdivuhodného života, nebudeme ďaleko od názoru, že to bola skutočne autentická katolícka feministka a fenomenálny zjav v rodine svätých, ktorú v roku 1999 pápež Ján Pavol II. vyhlásil za spolupatrónku Európy. 

Mystická cesta svätej Kataríny

Katarína sa narodila v roku 1347 v talianskom meste Siena v rodine, ktorej prácou a povolaním bolo farbenie látok. Bola to z dnešného pohľadu priam netradičná rodina, pretože sa v nej narodilo 25 detí.

V tom čase Apeninský polostrov a v podstate celú Európu zasiahla katastrofa čierneho moru. Napríklad vo Florencii sa kvôli moru znížila populácia zo 120 000 na 30 000 ľudí. No nielen choroba bola výzvou tej doby. Aj cirkev sa motala v ťažkej morálnej kríze, ktorej vrcholom bolo presťahovanie pápeža z Ríma do francúzskeho mesta Avignon. 

Katarína sa už ako 12-ročná odmietla prispôsobiť zámerom jej rodičov, ktorí ju chceli vydať. Malo to byť manželstvo z rozumu, obojstranne výhodný obchod, no napokon z toho nič nebolo, čo rodičov Kataríny dlhú dobu hnevalo. 

Malá Katarína túžila po niečom inom, ako bol vydaj. Ona sa vlastne chcela vydať, no za niekoho celkom iného. Keď mala 6 rokov, zjavil sa jej Ježiš v pápežskom oblečení spolu so svätým Petrom, Pavlom a Jánom Krstiteľom. Jej mystické videnia ju sprevádzali celý život a určovali smer nielen jej osobného života, ale celej cirkvi. 

Po ďalšom zjavení, tentokrát od svätého Dominika, sa mladá Katarína pridala k tretiemu rádu rehole dominikánov. Povesť o jej svätosti, mystických videniach a osobnej charizme sa rozšírila tak rýchlo, že onedlho ju o radu prosili nielen jednoduchí ľudia, ale aj vysokopostavení politickí, cirkevní, ba dokonca vojenskí činitelia. 

V listoch pre politikov napríklad zdôrazňovala, že dobrý politik musí byť najprv dobrým a cnostným človekom. Katarína písala, že to ako sa vládca správa k svojim poddaným a k svojmu kráľovstvu je priamo úmerné jeho duchovnému životu: „Prelom reťaze hriechu; očisti sa spoveďou. Len tak budeš skutočným vládcom. Lebo kto môže byť skutočne pánom, ak nie je pánom sám nad sebou, ak rozum neovláda jeho vášne?“ 

O Kataríne je napríklad známe, že bola zástankyňou križiackeho hnutia. Katarína však mala aj povesť mediátora, ktorý uzmieroval častokrát rozhádané talianske kráľovstvá.

Jej veľkou charizmou bola starostlivosť o chudobných a opustených. Keď sa raz prechádzala a videla žobráka, ktorý sa triasol od zimy, dala mu svoj plášť. To vyvolalo v jej okolí značný rozruch, pretože v tej dobe nemohli ženy chodiť po ulici bez plášťa. Katarína na túto kritiku reagovala slovami: „Radšej budem bez plášťa, ako bez lásky.“   

Napriek tomu, že Katarína mala ťažkosti s čítaním a písať sa naučila až v dospelom veku, bola autorkou významných kníh. Najmä jej spis Dialógy s Božou prozreteľnosťou je klasickým dielom duchovnej literatúry. V roku 1970 pápež Pavol VI. ocenil titulom „učiteľka cirkvi“ pologramotnú sväticu, ktorá svoje myšlienky diktovala podstatne vzdelanejším spolupracovníkom.

Ako to už v prípade svätcov býva priam dobrým zvykom, aj v prípade Kataríny sa našlo veľa ľudí, ktorí jej nedôverovali. Neboli to žiadni externí pohania, ale ľudia priamo z prostredia katolíckej cirkvi. V roku 1374 si ju na výsluch predvolala dominikánska generálna kapitula. Niektorí ju obviňovali dokonca z kacírstva, no predstavitelia rehole v Katarininom živote nenašli po kacírstve ani stopy. 

Z Ríma do Avignonu a späť

Medzi najväčšie životné úspechy svätej Kataríny Sienskej patrí nepochybne to, že jej podarilo presvedčiť pápeža, aby sa vrátil z francúzskeho Avignonu späť do Ríma. Príbeh „avignonského zajatia pápežov“ siaha do obdobia prelomu 13. a 14. storočia, kedy francúzsky kráľ Filip IV. a pápež Bonifác VIII. bojovali o to, akú má mať pápež autoritu a moc vo Francúzsku. 

Inzercia

V hre bola samozrejme aj otázka peňazí, konkrétne ako nakladať s cirkevnými daňami. Kráľ Filip totiž utrácal tieto financie na svoje osobné vojny, na čo pápež reagoval prehláseniami a hrozbami. 

Kráľov poradca a minister Guillaume de Nogaret vymyslel plán, ako odstrániť odbojného pápeža a dosadiť svoju bábku. Francúzski vojaci síce zaútočili na pápežovú rezidenciu v meste Anagni, no vďaka miestnym a pomoci z Ríma sa podarilo votrelcov vyhnať. 

Benedikt však onedlho zomrel a tak kráľ Filip získal možnosť si na konkláve presadiť svojho kandidáta. Voľba však padla na muža mierneho a svätého života - Benedikta XI., ktorý však už o pár mesiacov zomrel. Niektorí sa nazdávali, že na druhý svet mu pomohli prívrženci francúzskeho kráľa, ktorí pápeža otrávili. 

Kráľ Filip tentokrát nenechal nič na náhodu a v novom konkláve bol zvolený francúzsky arcibiskup, ktorý prijal meno Klement V. a ktorý čoskoro odišiel do mesta Avignon. Avignon sa na takmer sedemdesiat rokov stalo sídlom pápežov, ktorí boli pod značným vplyvom francúzskeho kráľa. Až do tej doby, kým na scéne neobjavila jednoduchá, no svätá a odvážna žena.

Katarína Sienská navštívila pápeža Gregora XI. v jeho avignonskom sídle v lete 1376 a neúnavne ho presviedčala, aby sa vrátil do Ríma. Gregor síce spočiatku odolával, no napokon Katarína apelovala na jeho tajný sľub, ktorý dal Bohu, že ak sa stane pápežom, vráti sa do Ríma. O tomto záväzku nikto okrem Gregora ani netušil. 

Pápež napokon prišiel do Ríma v januári 1377. Aj tu existuje príhoda o tom, že keď pápež videl v akom stave je mesto Rím, chcel sa so svojim sprievodom vrátiť späť do Avignonu, no Katarína mu v tom energickým spôsobom zabránila. 

Katarína o tri roky na to zomrela. Dožila sa Kristových 33 rokov. V jednom mystickom videní jej Ježiš Kristus daroval prsteň, ktorý videla iba ona sama. Pápež Benedikt XVI. v jednej zo svojich katechéz túto udalosť komentoval takto: „V tejto mimoriadnej udalosti môžeme vidieť stred autentickej spirituality svätej Kataríny: kristocentrizmus. Kristus je jej ženích, s ktorým nadviazala vnútorný vzťah spoločenstva a vernosti. Je dobrom milovaným nad každé iné dobro.“

Zdroje informácii
Benedikt XVI. - Veľké postavy stredovekej cirkvi, 2011

Catherine of Siena: A Marvel of Wisdom | Catholic Answers

How St. Catherine Brought the Pope Back to Rome | Catholic Answers

(67) Patroni Evropy (3. díl) - sv. Kateřina Sienská - YouTube

Titulný obrázok - wikimedia

 

Venuje sa spoločenským, kultúrnym a náboženským témam. Člen Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Odporúčame

Blog
Majú radi Rómovia horúci zemiak?

Majú radi Rómovia horúci zemiak?

Aj keby sa zdalo podľa nadpisu, že toto bude zamyslenie sa nad kulinárskymi zvyklosťami našej rómskej komunity, nie je tomu tak. Problematika začlenenia rómskej komunity do spoločnosti, sa v našej republike rieši už viac ako tridsať rokov a vynaložilo sa na ňu pomerne veľké množstvo finančných prostriedkov a pravdupovediac výsledky sú žalostné. Nechcem povedať že nulové, nakoľko by som znevážil činnosť mnohých, ktorí sa úprimne snažia s týmto stavom pohnúť.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.