Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
23. júl 2022

Krst a smrť dlžobného úpisu našich hriechov

Na Sedemnástu nedeľu v Cezročnom období počúvame úryvok z Listu Kolosanom (2,12-14), ktorý rozvíja tému účinkov krstu.
Krst a smrť dlžobného úpisu našich hriechov

 Zamyslenie k evanjeliu tejto nedele si môžete prečítať tu.

Z Listu Kolosanom (2,12-14):
(12) S ním [s Kristom] ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. (13) Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. (14) Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám, a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž.

Ďalší úryvok z Listu Kolosanom, ktorý máme pred sebou v túto nedeľu, by sme tiež mohli nazvať hymnom na Krista, ako sme to videli pred dvoma týždňami. Kým v tamtom sa chválou chcela predstaviť Kristova podstata, v tom dnešnom je pozornosť zameraná na účinky Kristovho vykupiteľského diela v tom, kto v neho verí a bol do spoločenstva Cirkvi prijatý krstom.

Budeme počúvať dva verše, ktoré sú súčasťou väčšieho celku, ale nadväzujú najmä na verš, ktorý im predchádza: „V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale obriezkou Kristovou, vyzlečením hriešneho tela.“ (v. 11) Aj z tohto verša sa dá predpokladať, že tieto slová sú adresované predovšetkým kresťanom pochádzajúcim z pohanstva. Tí neprijali obriezku podľa Mojžišovho zákona, ktorá začleňovala do Božieho ľudu. Prijali však inú obriezku, obriezku pochádzajúcu od Krista, ktorá nie je dielom ľudskej ruky. Akú obriezku má autor na mysli, vysvetľuje vo verši, ktorým sa začína dnešné čítanie. Touto obriezkou je krst. Krst je vyjadrením túžby pripodobniť sa Kristovi. V ponorení do vody sa naznačuje smrť hriechov krstenca, tak ako Kristus svojou smrťou zničil hriech. Vo vynorení sa zas naznačuje vzkriesenie krstenca k novému životu, tak ako aj Kristus po svojej smrti vstal z mŕtvych oslávený.

V ponorení do vody sa naznačuje smrť hriechov krstenca, tak ako Kristus svojou smrťou zničil hriech. Zdieľať

Nasledujúci verš znova bližšie objasňuje to, čo sa práve povedalo o krste. Pohania bez poznania Krista žili v mnohých hriechoch a neboli ani začlenení do Božieho ľudu obriezkou tela – boli teda akoby duchovne mŕtvi. Život im prinieslo poznanie Krista – krstom sa zjednotili s Kristovým vykupiteľským dielom, ktorým zničil smrť a hriech, a preto aj oni majú odpustené hriechy a zrodili sa k novému životu, životu podľa Kristovho evanjelia. V ňom zanechali predchádzajúce spôsoby myslenia a konania, ktoré boli v rozpore s evanjeliovým posolstvom a teda boli hriešne.

Inzercia

Ďalší verš tiež ďalej rozvádza, čo bolo práve povedané a používa pritom obraznú reč. Jeho grécky text je však náročný na pochopenie a umožňuje viacero interpretácií. Jeden problém sa týka dlžobného úpisu. Doslovne sa hovorí o bližšie nešpecifikovanom dokumente napísanom rukou. Vzhľadom na kontext sa dá chápať ako dlžobný úpis, ako špecifický právny terminus technicus. Ten sa vyhotovoval tak, že sám dlžník ho napísal a podpísal vlastnou rukou. (Spomeňte si na evanjeliovú stať, kde nepoctivý správca volá dlžníkov svojho pána, aby napísali svoje dlžoby.) Trochu zvláštne pôsobí chápanie, ktoré je zachytené aj v našom preklade, že tento dlžobný úpis bol proti nám svojimi nariadeniami. Dlžobné úpisy predsa neobsahujú nariadenia, ale zoznam dlhov vzhľadom na nariadenia, pravidlá, dohody, zákony a pod. V tomto zmysle to pravdepodobne treba chápať aj tu. Boh zotrel, či preškrtol, tento zoznam našich dlhov, teda našich hriechov (aj modlitba Otče náš obsahuje termín dlhy a nie viny, ako je to v našom preklade). Každý z nás by vedel predstúpiť pred Boha s vlastným zoznamom svojich dlhov vzhľadom na Božie štandardy.

Dlžobný úpis našich hriechov je ako žalobca, ktorý nás pred súdom obžalúva do tváre. Zdieľať

Ďalší problém sa týka druhej časti verša, ktorý by sme mohli preložiť aj nasledovne: „Odstránil ho z prostriedku, tým, že ho pribil na kríž.“ Niektorí biblisti navrhujú chápať takéto vyjadrenie skrze vtedajšiu prax v súdnych sporoch, kde sa žalobca postavil doprostred zhromaždenia. Môžeme to vidieť aj v procese s Ježišom: „Tu vstal veľkňaz, postavil sa do stredu a opýtal sa Ježiša: Nič neodpovieš na to, čo títo svedčia proti tebe?“ (Mk 14,60) Dlžobný úpis našich hriechov je ako žalobca, ktorý nás pred súdom obžalúva do tváre. Boh ho odstránil z tejto jeho funkcie, tým, že ho pribil na kríž vo svojom Synovi – on vzal na seba naše hriechy a svojou smrťou na kríži ich zničil.

Slová dnešného úryvku pripomínajú aj nám, čo sme získali krstom a vierou v moc Boha, ktorá sa prejavila v jeho Synovi.

Matúš Imrich
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta. Získal licenciát na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu.

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Odporúčame

Blog
Pavol heretik, alebo ako sa už Písmo dívalo na Pavla

Pavol heretik, alebo ako sa už Písmo dívalo na Pavla

16. nedeľa v cykle C nám počas liturgie servíruje druhú porciu z Listu Kolosanom. Po minulotýždňovom hymne „o vyvýšenom Mesiášovi“ (1,12-20 + 21-23), ktorý v liste nasleduje hneď po úvode (1,1-11), nadväzujeme hneď na časť, ktorá vzbudzuje mnohé prekvapivé otázky ale aj odpovede. Jej téma by sa dala zhrnúť do nadpisu „O trpiacom apoštolovi“.

Blog
Exkluzívny rozhovor, ktorý ušiel našej pozornosti (2. časť)

Exkluzívny rozhovor, ktorý ušiel našej pozornosti (2. časť)

Čo je Putinovým konečným cieľom Podľa arcibiskupa Ševčuka chce Putin vonkajšou inváziou a agresiou riešiť vnútorné problémy Ruska. Všetky post sovietske krajiny majú svoje duchovné a sociálne choroby. Takisto Ukrajina. Takisto Rusko. História Ruska po páde Sovietskeho zväzu je históriou pokorovanej a ponižovanej spoločnosti. Veľmi často sa v nich vzbudí hnev voči celému svetu, že nedokážu byť na tej istej úrovni ako iné krajiny. Tento druh závisti ich vedie ku špecifickej ideológii. Je to ideológia „ruského sveta“. Znamená to extrémny nacionalizmus nadobúdajúci rozmery mesiášskeho poslania. Je to snaha pozdvihnúť veľké Rusko nanovo. Ako ísť na to? Nie rozvojom vlastnej jedinečnosti ale ponižovaním druhých, aby sa dokázala nová dôležitosť. Ale svet to ignoruje.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.