Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
19. júl 2022

Múdrosť, matka všetkého dobrého

„Nádhernejšia je nad slnko, prevyšuje celý hviezdny svet. V prirovnaní k svetlu prislúcha jej prednosť, lebo za ním nasleduje noc, ale proti múdrosti zloba nič nezmôže.“ (Múd 7,29-30)
Múdrosť, matka všetkého dobrého

Čo Vám napadne pri slove múdrosť? Pani učiteľka z mladosti, starý otec, alebo sa Vám vynorí v mysli obraz sovy s okuliarmi, nejaká kniha, antická bohyňa Aténa, či staroizraelský kráľ Šalamún? Kto by nepoznal príbeh Šalamúnovej múdrosti, keď rozsudzoval spor dvoch žien o tom, ktorá z nich je matka malého nemluvňaťa a pri pomyslení nad usmrtením dieťaťa, kedy každá mala dostať na kráľov príkaz rozseknutú polku dieťaťa, hlasnejšie vykríklo materinské srdce a dieťa skončilo živé a zdravé u svojej matky. O Šalamúnovej múdrosti však vypovedá aj zachytená reč kráľovnej zo Sáby, keď prišla k Šalamúnovi na „medzištátnu“ návštevu:

„Keď kráľovná Sáby počula o Šalamúnovom chýre, prišla Šalamúna skúšať hádankami do Jeruzalema s veľmi veľkým sprievodom a ťavami, ktoré niesli voňavky, množstvo zlata a drahokamy. Prišla k Šalamúnovi a povedala mu všetko, čo mala na srdci. A Šalamún jej dal odpoveď na všetky otázky; pred Šalamúnom nebolo nič také skryté, aby jej nebol odpovedal. Keď kráľovná Sáby videla Šalamúnovu múdrosť a dom, ktorý postavil, jedlá na jeho stole, kreslá jeho úradníkov, vysluhovanie jeho sluhov a ich šatstvo, jeho čašníkov a ich šatstvo, jeho celopaly, ktoré obetoval v Pánovom dome, bola celkom bez seba a povedala kráľovi: ‚Pravdivá bola reč, ktorú som vo svojej krajine počula o tebe a o tvojej múdrosti. Neverila som tým rečiam, kým som neprišla a nepresvedčila som sa na vlastné oči. Veru mi nepovedali ani polovicu o tvojej veľkej múdrosti; prevyšuješ chýr, ktorý som počula. Blažení sú tvoji ľudia, blažení tvoji sluhovia, ktorí ustavične stoja pred tebou a počúvajú tvoju múdrosť! Nech je zvelebený Pán, tvoj Boh, ktorý má v tebe záľubu a posadil ťa na svoj trón za kráľa pre Pána, tvojho Boha! Pretože tvoj Boh má rád Izrael a chce ho na večnosť upevniť, ustanovil ťa nad ním za kráľa, aby si vysluhoval právo a spravodlivosť.‘ Potom dala kráľovi stodvadsať hrivien zlata, veľké množstvo voňaviek a drahokamy. Nikdy nebolo takých voňaviek, ako boli tie, čo dala kráľovná Sáby kráľovi Šalamúnovi.“ (2Krn 9,1-9).

Áno, môžeme sa usmiať, čo iné by mohla doniesť ako dar kráľovná orientálnemu kráľovi, ktorý mal hárem so stovkami žien, a okrem množstva synov aj množstvo dcér, teda veľké množstvo voňaviek bolo ako dar namieste. Ale nie, predstavte si, že by za niektorým z našich terajších, či minulých ústavných činiteľov prišiel prezident nejakej inej krajiny a tomu nášmu by povedal niečo v takomto význame: „Pravdivé boli všetky články v novinách, reportáže v televíziách a príspevky na sociálnych sieťach, ktoré som doma čítal, počul a videl o tebe a o tvojej múdrosti. Neveril som tým informáciám, kým som neprišiel a nepresvedčil som sa na vlastné oči. Tie informácie však neboli presné, veď nezachytili ani polovicu o tvojej veľkej múdrosti; prevyšuješ všetko, čo som sa o tebe dosiaľ dozvedel. Blažení sú obyvatelia Slovenska, blažení sú tvoji podriadení, s ktorými spolupracuješ a počúvajú tvoju múdrosť!“  Znie to riadne nereálne, ale nie je to nemožné.

K múdrosti sa môže človek dopracovať. Ako? Lenin by asi poradil: „Učiť sa, učiť sa a učiť sa.“ Autor biblickej knihy Múdrosti však píše, že je to možné takto:

„I ja som smrteľný človek ako všetci, rodom z prvostvoreného pozemšťana. Bol som ako človek utvorený v lone matkinom za desať mesiacov v krvi zhustol som z mužského semena, keď sa k spánku pridružila rozkoš. I ja som po narodení vdychoval vzduch spoločný. Tak som padol na zem, ako všetci iní, prvý hlas som plačom vydal rovnako jak všetci. V plienkach som bol vychovaný a so starosťami. Ani jeden kráľ ver' nemal iný bytia počiatok. Všetci majú rovnaký vstup do života a ten istý odchod. Preto som sa modlil: Bol mi daný rozum. Prosil som a vošiel duch múdrosti do mňa. Cenil som ju nad žezlá a tróny, bohatstvo za nič pokladal som v porovnaní s ňou. Ani drahokam som nestaval jej na roveň lebo všetko zlato vedľa nej je iba trocha piesku, striebro sa popri nej len za blato pokladá. Väčšmi som ju miloval než zdravie a než krásu a dal som jej prednosť pred svetlom, len aby som ju mal, lebo nikdy nevyháša svetlo, ktoré vyžaruje ona. Súčasne s ňou dostal som aj iné dobrá, skrz jej ruky nesčíselné bohatstvo. Všetkým (týmto veciam) som sa tešil, lebo múdrosť je ich vodkyňou; ale nevedel som ešte, že je aj ich matkou. Nezištne som sa ju učil, bez závisti podávam ju ďalej, nezatajujem jej bohatstvo. Ona je pre ľudí nevyčerpateľným pokladom. Kto ho používa, nadobúda Božie priateľstvo odporúčaný darmi, ktoré vyvierajú z ukáznenosti.“ (Múd 7,1-14)

A ako uvádza, že sa dopracoval k múdrosti Šalamún?

„Tej noci sa Šalamúnovi zjavil Boh a povedal mu: ‚Žiadaj si, čo ti mám dať!‘ Šalamún odpovedal Bohu: ‚Ty si môjmu otcovi Dávidovi preukázal veľkú priazeň a mňa si ustanovil namiesto neho za kráľa. Teraz teda Pane, Bože, nech sa splní tvoj sľub, ktorý si dal môjmu otcovi Dávidovi. Lebo ty si ma ustanovil za kráľa nad ľudom početným ako prach zeme. Daj mi teda múdrosti a vedomosti, aby som vedel, ako sa správať pred týmto ľudom. Veď ktože by ináč mohol spravovať tento početný ľud?‘ Boh odpovedal Šalamúnovi: ‚Pretože si toto mal na mysli a nežiadal si si bohatstvo ani majetky, ani slávu, ani život tých, čo ťa nenávidia, ba ani dlhý život si si nežiadal, ale si si žiadal múdrosť a vedomosť, ktorou by si vedel spravovať môj ľud, nad ktorým som ťa ustanovil za kráľa, dáva sa ti múdrosť a vedomosť. Ale dám ti aj bohatstvo, majetky a slávu, akú nemali králi, ktorí boli pred tebou, a nebudú mať ani tí, čo budú po tebe.‘“ (2Krn 1,7-12)

Inzercia

V oboch prípadoch môžeme vidieť, že dosiahli ju tí, čo si uvedomovali, že ju potrebujú, vážili si ju viac ako iné dobrá a prosili Boha, aby ju dostali k spravovaniu ľudu, ktorý im bol zverený.

Teda, prečo by sme si nemali prosiť od Boha tak dôležitú vec ako je múdrosť aj my ľud a osobitne naši vodcovia (ústavní činitelia, starostovia, regionálni poslanci, vedúci úradníci, manažéri a pod.). A prečo sa snažiť získať práve múdrosť? Tak ešte raz, pomáhajúc si opäť biblickou knihou Múdrosti:

„Veď v nej je duch chápavý, svätý, jedinečný, mnohonásobný, jemný, rezký, prenikavý, bez poškvrny, jasný, neurážajúci, milujúci dobro, ostrý, nezastaviteľný, dobročinný, ľudomilný, pevný, nepremeniteľný, bezstarostný, všemohúci, vševidiaci; prenikajúci všetkých duchov, obdarených umom, čistých, najjemnejších. Lebo múdrosť je pohyblivejšia než hocijaký pohyb. Pre svoju čírosť prechádza a preniká všetko. Veď je výdych Božej moci a je čistý výron slávy Vševládneho. Preto sa jej nič nečisté nikdy dotknúť nemôže. Veď je odblesk svetla večného, je zrkadlo Božej účinnosti bez poškvrny a je obraz jeho láskavosti. Hoci je len jedna, predsa vládze všetko, obnovuje všetko, hoci v sebe ostáva tá istá, v každom pokolení prenáša sa v duše svätých a robí z nich Božích priateľov a prorokov. Veď Boh miluje len toho, kto má dôverný styk s múdrosťou.“ (Múd 7,22-28).

Pane, prosíme ťa teda o múdrosť pre nás i pre našich zástupcov, nech môžeme zakusovať jej ovocie v našich životoch i v celej našej spoločnosti.

Otec, manžel a muž, milujúci svoju rodinu a krajinu, ktorý chce byť najlepším vyjadrením toho, kým má byť, trochu lepším dnes, ako bol včera, vedomý si toho skadiaľ kam ide a posilňovaný slovom "...lebo, Ty si so mnou.".

Odporúčame

Blog
G. K. Chesterton - Oživenie filozofie - prečo?

G. K. Chesterton - Oživenie filozofie - prečo?

Najlepším dôvodom na oživenie filozofie je to, že ak človek nemá filozofiu, stanú sa mu isté hrozné veci. Bude praktický, bude progresívny, bude konať efektívne, bude dôverovať vývoju a bude robiť prácu, ktorá mu je najbližšia, odovzdá sa skutkom a nie slovám.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.