Už dávno som sa tak schuti nezasmial!

Svojím dielom môžu prispieť k riešeniu problému prenasledovaných pre náboženské presvedčenie aj kritické, či dokonca ironické príspevky.Otvorená diskusia posúva veci dopredu.

Už dávno som sa tak schuti nezasmial... Ak to ešte „neviete“, Ján Figeľ si chystá  miesto v EÚ. Dokonca si ho sám vymyslel. Predstaviteľa EÚ pre náboženskú slobodu... Takto si to všimla Pluska http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/sef-kdh-ma-zaujem-flek-eu-chysta-si-figel-zadne-dvierka.html?utm_source=pluska&utm_medium=topbox&utm_campaign=sprava-topbox

Som veľmi rád, že  úsilie KDH o efektívnu ochranu prenasledovaných kvôli náboženstvu si začínajú všímať už aj bulvárnejšie média. Aká je však skutočnosť? Ako expert pre zahraničné veci a ľudské práva v KDH, viem o týchto záležitostiach dosť  veľa.  

Dlhodobá snaha o ochranu prenasledovaných

V KDH sa dlhodobo snažíme o ochranu náboženskej slobody. KDH sa k otázkam náboženskej slobody vyjadrovalo vždy. Za predsedovania Jána Čarnogurského, či Pavla Hrušovského (napr. prijatie Deklarácie NR SR o genocíde Arménov, ktorí boli kresťania  Tureckom) alebo dnes za Jána Figeľa.

Podľa súčasných štatistík vo svete zo 4 prenasledovaných pre náboženské presvedčenie sú 3 kresťania. Európsky parlament v apríli 2015 prijal rezolúciu, v ktorej sa konštatuje, že viac ako 150 000 kresťanov je ročne zavraždených len preto, že sú kresťania. Keď k tomu prirátame milióny ľudí (tak kresťanov, ako aj príslušníkov iných náboženstiev), ktorí musia utekať pred rôznymi fanatikmi a zabijakmi, ide o skutočne vážny, celosvetový problém. Ide o skutočný horor, ktorý zasahuje milióny konkrétnych ľudí. 

EÚ by mala robiť viac pre prenasledovaných za jej hranicami 

Jednoznačne bude potrebné nájsť kvalifikovanú a dôveryhodnú osobu, ktorá by s riešením tohto problému aktívne pomohla. Z úrovne EÚ sa v tomto prípade dá urobiť rozhodne viac, ako z úrovne jednotlivých štátov.  Dnes nie je dôležité meno tejto osoby. Kto to bude je vedľajšie. Je však potrebné účinne pomôcť tisíckam ľudí, ktorí trpia. Ich počet, žiaľ rastie.    

KDH sa tejto agendy – ochrany náboženskej slobody - určite nevzdá. Bez ohľadu na voľby, ktoré sú 5. marca 2016. Ale aj na ďalšie  voľby v budúcnosti.  Teší ma fakt,  že dôležitosť ochrany trpiacich pre náboženské presvedčenie si  dnes uvedomujú už viacerí lídri. Verím, že svojím dielom môžu k riešeniam tohto vážneho problému prispieť aj kritické, či dokonca ironické príspevky. Otvorená diskusia posúva veci dopredu. V nej sa ukazuje skutočná sila argumentov a presvedčenia.  Je dobré, ak  vidíme vec z rôznych pohľadov. A ešte lepšie je, ak hľadáme reálne riešenia.

Výzva pre všetkých ľudí dobrej vôle

Považujem za dôležité, aby pomocnú ruku prenasledovaným podali čím viacerí. Otázka prenasledovaných pre náboženské presvedčenie nesmie  byť vecou iba politikov KDH.  Ale vecou všetkých: politikov,  bez ohľadu na stranícke tričko, novinárov, politológov,  blogerov, aktivistov, predstaviteľov mimovládnych organizácií, či cirkví. Vecou všetkých ľudí dobrej vôle bez rozdielu,  či už sú veriaci lebo bez vyznania. Všetci by sme mali vedieť pozdvihnúť svoj hlas a zastať sa tých, ktorým sa nielen krivdí, ale ktorí často bojujú o prežitie, o holý život. Nezabúdajme, že väčšina z nich sú ženy a deti. Ak sa dnes nazastaneme my ich, možno zajtra nebude nikto, kto by sa zastal nás... 

Budem rád, ak sa návrh Jána Figeľa vytvoriť funkciu Predstaviteľa EÚ pre náboženskú slobodu podarí,  čím skôr presadiť. Som si istý, že by sa tým reálne pomohlo tisíckam ľudí, ktorí dnes trpia, sú mučení alebo zabíjaní. A toto môže byť skutočný a dlhodobý príspevok Slovenska aj k riešeniu migračnej krízy.

Martin Dilong, autor je právnik 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo