Chrániť život zákonmi I.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Chrániť život zákonmi I.

Po ostatnom pokuse legislatívne zakázať potraty v NR SR koncom minulého roka sa môže zdať, že cesta k ich zákazu alebo obmedzeniu je v nedohľadne. Existuje ale dosť dôvodov na to, aby sme mali živú nádej na dosiahnutie spravodlivosti pre nenarodených a nastúpili na cestu, ktorá nás k nej priblíži.

Na postoje k životu vplýva mnoho faktorov – rodina, priatelia, škola, veda, náboženstvo, nepísané spoločenské normy, médiá a ako jeden z najdôležitejších faktorov aj legislatíva. Po dvoch masových pochodoch za život si dovolím si tvrdiť, že v spoločenskom vnímaní úcty k životu sme zaznamenali významný pokrok. V oblasti legislatívy sme žiaľ s výnimkou jednej zmeny stále na úrovni roku 1986, z ktorého pochádza aktuálne platný potratový zákon. Aby sme sa pohli, aby sme lepšie ochránili deti a ich matky i otcov, je čas zmeniť nielen spoločenskú klímu, ale aj legislatívu. Nižšie sa pokúsim načrtnúť cestu k týmto legislatívnym zmenám.    

Poskytnúť efektívnu pomoc

Legislatívu tvoria, realizujú i prijímajú predovšetkým dospelí. V prvom rade sa preto podľa mňa treba zamerať na tých, ktorí by mali byť najprirodzenejšími ochrancami a obrancami života nenarodených detí – na ich mamy a otcov. Z poskytovania pomoci tehotným mamám máme skúsenosti, že každá matka je k potratu viac či menej, priamo či nepriamo nútená vnútornými, ale častejšie vonkajšími okolnosťami. Existuje tu teda nátlak a pri nátlaku je ťažko hovoriť o slobodnom rozhodovaní. Naopak, máme opakujúcu sa skúsenosť s tým, že ak niekto žene načúva a poskytne jej povzbudenie a oporu, často je to dostatočná vzpruha, aby prehodnotila svoj postoj k situácii.  Následne sa v nej môžu prebudiť prirodzené túžby a je schopná vnímať svoje počaté dieťa ako dieťa a ako také ho do svojho života aj prijať. Iste je najdôležitejšou zložkou pri poskytovaní praktickej pomoci tehotným matkám v núdzi ochota pomáhať, ktorá sa nedá legislatívou nanútiť. Ale máme tiež skúsenosť z iných oblastí, že legislatívne opatrenia môžu tomuto procesu pomoci zásadne pomôcť, podporiť ho a takpovediac mu „dať krídla“.

Z možných legislatívnych opatrení, ktoré by mohli opísanú situáciu zlepšiť, spomeniem aspoň niektoré. V prvom rade ide o podporu siete pomoci tehotným mamám v núdzi, ktorá už funguje na dobrovoľnej báze. Jej legislatívnym ukotvením, posilnením a zosieťovaním s ďalšími zariadeniami máme šancu vytvoriť funkčný a finančne nenáročný systém pomoci. S tým súvisia niektoré opatrenia ako napríklad zlepšenie poskytovania informácií ženám o organizáciách poskytujúcich pomoc v tehotenstve, zavedenie možnosti zriadiť domov pre tehotné matky a poskytnúť dávku na pomoc tehotnej žene v kríze.

Viac kvalitných informácií

Ďalšou dôležitou líniou pomoci mamám a otcom nenarodených detí je skvalitnenie informovanosti. Vo všetkých oblastiach medicíny je trend zvyšovania povedomia o chorobách i liečbe – okrem oblasti reprodukcie. Nedá sa vyhnúť pocitu, že tu ide o zámerné zamlčovanie dôležitých faktov. Z cieľom nevyrušiť prijímateľa produktov a služieb z pohodlného vedomia, že je všetko v poriadku, aj keď to v poriadku nie je. Faktom totiž vždy zostane, že každý umelý potrat, či už sa vykonaný mechanicky (UPT) alebo chemicky (potratová tabletka prípadne tzv. núdzová antikoncepcia) je usmrtením človeka, vlastného dieťaťa. Pri operáciách máme právo byť informovaní o rizikách, ktoré sú s nimi spojené, ale pri potrate je legislatíva i prax nastavená opačne. Aj tu sú ale riziká, ako pri každom inom zásahu do organizmu. Fatálne riziko pre dieťa a zvýšené riziko pre ženu a v prípade postabortívneho syndrómu aj pre otca. V službe korektnej informovanosti žien a mužov, ale aj v zmysle vyhnutiu sa riziku žalôb na lekárov či výrobcov preparátov, je priam nevyhnutné zaviesť trend zvýšenej informovanosti aj do reproduktívnej medicíny. Ľudia si zaslúžia informácie, nie dezinformácie či zahmlievanie alebo dokonca zamlčiavanie Ako to urobiť?

V prvom rade je potrebné zlepšiť monitorovanie a dodržiavanie súčasnej povinnosti informovať ženy pred umelým potratom a zabezpečiť im potrebný čas na rozhodnutie, pretože z praxe vieme, že táto povinnosť sa obchádza a nedodržuje dostatočne. Potom treba zlepšiť kvalitu informácie poskytovanú pred potratom a tiež zaviesť  informovanosť o rizikách  tzv. „núdzovej antikoncepcie“ prípadne aj klasickej hormonálnej antikoncepcie. A napokon vnímam ako nevyhnutné v záujme zdravia dievčat a žien zaviesť ochranné pravidlá pri predaji liekov, ktoré môžu  spôsobiť skorý potrat (tzv. núdzová antikoncepcia), ktoré sú u nás dostupné dokonca bez lekárskeho predpisu.

Podporiť zodpovednosť mužov - otcov

A čo otec? Väčšine otcov to, že nemajú žiadne právo zastať sa života svojho dieťaťa, vyhovuje. Ale sú aj takí, ktorí chcú zabojovať o život svojho dieťaťa. Avšak legislatíva je totálne proti nim. Ak ako spoločnosť podporujeme rovnosť medzi mužmi a ženami, mali by sme podporiť aj otcovskú zodpovednosť. Je načase dať otcom právo zobrať zodpovednosť za ich deti. Legislatívne by mohlo ísť o možnosť pre otca písomne sa vyjadriť, že po riadnom poučení buď súhlasí alebo nesúhlasí s umelým potratom svojho dieťaťa. Aj keď v konečnom dôsledku by mala rozhodovacie právo žena, som si istý, že vyplnený otcov nesúhlas s potratom by mohol znamenať nielen záchranu nenarodeného života, ale aj prehĺbenie vzťahu dvoch ľudí, rodičov dieťaťa.

Zákonom by sme mali dať jasne najavo, že sme na strane matiek a otcov, že ako spoločnosť urobíme všetko pre to, aby sme dieťa prijali, nie ho odmietli a kruto usmrtili. Som presvedčený, že je možné hľadať a nájsť konsenzus. Aspoň do tej miery, do akej sme vyzreli. Som si istý, že sme ďalej ako v roku 1986, v ktorom bol prijatý aktuálne platný potratový zákon. Mali by sme to zohľadniť. A nielen ako pro-lifáci, veriaci či KDHáci, ale ako všetci spoločne.

Dokončenie niekedy nabudúce.    

Fotografie: pochodzazivot.sk

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo