Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
24. máj 2022

Otcovo požehnanie

„Požehnania tvojho otca, ktoré prevyšujú požehnania večných vrchov a vzácnosť výšin odvekých...“ (Gen 49:26)
Otcovo požehnanie

Ktorý otec nechce dobro pre životy svojich detí? Dobro v zmysle, aby jeho deti boli šťastné, úspešné, autentické, šikovné, múdre, empatické, atď. Jednoducho, aby sa im v živote darilo, aby sa vedeli správne rozhodovať, tešiť z príjemných životných chvíľ, dobre zabojovať v tých ťažkých a zotrvať i vo všedných. Samozrejme, chcieť nestačí. Ak toto otec pre svoje deti chce, musí dennodenne vytvárať deťom zázemie, ktoré im umožní dozrieť do takéhoto charakteru a získať všetky potrebné vedomosti, schopnosti a skúsenosti. Nie je to len o zabezpečení materiálneho dobra. Otec by mal pozerať na celkové dobro svojich detí a realizovať, resp. vytvárať im priestor na realizovanie všetkých ich potrieb. Teda klasickým pohľadom podľa Maslowovej  pyramídy potrieb uspokojovať ich základné telesné potreby a vytvárať im pocit bezpečia a istoty. Vnímať ich potrebu lásky, prijatia a spolupatričnosti, ďalej potrebu uznania a úcty a potrebu sebarealizácie. Otec by však mal vedieť deti zobrať aj na vrchol pyramídy potrieb, kde sa nachádza duchovná potreba sebatranscendencie (kedy človek siaha za hranice svojho „bežného“ života).  

Toto všetko by mnoho súčasných otcov pre svoje deti aj skutočne robiť chcelo. Neraz im v tom však bráni to, že nie sú z rôznych dôvodov svojim deťom nablízku. Niekedy je problémom prílišná pracovná zaneprázdnenosť otca, inokedy rozpad rodiny, a zase inokedy, že otec akosi príliš miluje svoje aktivity (pričom môže ísť aj o veľmi dobré aktivity), čo by však nebol problém, keby do týchto aktivít zasväcoval i svoje deti, a tak s nimi trávil čas. Ak toto otec pre svoje deti denne robí, a ak je v ich živote čo najviac prítomný, jednoznačne môžeme skonštatovať, že im takto zanecháva svoje požehnanie. Požehnanie v zmysle akéhosi životného dobra, šťastia, priazne, ktoré život detí robí lepším, šťastnejším a kvalitnejším. Požehnanie (dobro), ktoré takto zo života otca preniká do života detí. Požehnanie, v ktorom je ukrytá všetka energia množstva otcových námah. Námah, ktoré umožňujú deťom ich životnú cestu začať tam, kde už došiel otec. Toto požehnanie otcovo, je požehnanie detí jeho životom. Naplnením rady sv. Ignáca z Loyoly, že lásku treba vložiť viac do skutkov ako do slov.

Okrem otcovho požehnania detí životom, ktoré by malo dostať každé dieťa, existuje aj iné otcovské požehnanie. Je to požehnanie dieťaťa otcovým slovom. Teda je to vyslovenie nejakého priania dobra z otcových úst do uší jeho detí. Môže byť stručné, ale aj dlhé, nábožensky motivované, ale aj bez náboženského obsahu. Je dobré, ak obsahuje tieto časti, ktoré zvyšujú aj vnímavosť dieťaťa na otcove slová:

1. Zmysluplný dotyk. Či už to môže byť pohladenie, ruka na plece, chytenie rúk, objatie, bozk, krížik na čelo, predovšetkým však, aby to nebolo dieťaťu nepríjemné.

2. Slová vyslovované s láskou a autoritou. Napr. pre veriaceho: „Žehnám ťa Janko v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, aby Ježiš prišiel do tvojho srdiečka s láskou, radosťou, pokojom, nech ťa ochraňujú jeho anjeli od všetkého zla a nech sa ti darí.“ Alebo pre neveriaceho: „Janko prajem ti dobro, aby si mal všetku potrebnú múdrosť pre svoj život, aby si bol silný a zdravý, aby si zajtra bol na futbalovom zápase úspešný, a aby sa ti aj darilo v škole, a aby si do nej chodil rád.“ Slová požehnania je vhodné vždy čo najviac konkretizovať na život svojho dieťaťa, najmä na okolnosti, ktoré práve prežíva, a samozrejme, vhodne aj na jeho vek. Ak je choré, priať mu zdravie. Ak mu niečo v živote nevyšlo, priať mu, aby sa nenechalo odradiť, a aby sa z neúspechu poučilo. Ak ho čaká nejaký skúška v škole, priať mu vytrvalosť učiť sa a múdrosť. Ak sa mu páči nejaký superhrdina, priať mu, aby mu bolo podobné v sile, šikovnosti, konaní dobra a pod.

3. Vyzdvihnúť hodnotu dieťaťa s prianím (prorokovaním) dobrej budúcnosti. Napr. počas dňa ste si všimli, že dieťa pomohlo susedke odniesť nákup. Je dobré túto skutočnosť v rámci požehnania vyzdvihnúť a priať dieťaťu ešte väčšie dobro do života. Napr. „Všimol som si, že si dnes susede pomohol odniesť tašku. Potešilo ma, že si si všimol, že už nevládze, a že si jej pomohol. Prajem ti, nech sa táto vnímavosť pre potreby iných ďalej v tebe rozvíja, spolu s ochotou pomôcť im.“ Alebo, keď rodič vidí, že dieťa pekne maľuje, tak mu to treba v rámci požehnania povedať a popriať mu, nech tento dar ďalej rozvíja a nech mu robí radosť.

Treba si uvedomiť, že slovo, a zvlášť slovo otca, má moc. Moc potešovať, povzbudzovať, budovať, vyzdvihovať a usmerňovať životy detí, ale aj moc ničiť. Preto je potrebné si dávať dobrý pozor čo, a ako našim deťom hovoríme. Spomeňme si na rozprávku Sedem zhavranených bratov. Z nezbedných chlapcov sa stali havrany slovom – prekliatím ich mamy. A z havranov sa stali chlapci opäť slovom – slovom ľútosti a odpustenia ich mamy. Aj v Biblii sa uvádza: Požehnanie otcovo je oporou pre domy synov, no kliatba matkina ich vyvracia od základov.“ (Sir 3:11) a Požehnania tvojho otca, ktoré prevyšujú požehnania večných vrchov a vzácnosť výšin odvekých...“ (Gen 49:26). Taktiež prednedávnom som zachytil vetu, že slová našich rodičov v detstve sa stávajú našim vnútorným hlasom v dospelosti. Pravdivosť tohto tvrdenia všetci dospelí poznáme, veď tie dobré i zlé slová našich rodičov vo svojom vnútri skrz naše myšlienky denne počujeme. Teda otcovia, naprogramujme naše deti našimi slovami k požehnanému životu, aby počuli raz náš žehnajúci, prajúci a povzbudzujúci hlas i vtedy, keď my tu už nebudeme.

Inzercia

Otec, manžel a muž, milujúci svoju rodinu a krajinu, ktorý chce byť najlepším vyjadrením toho, kým má byť, trochu lepším dnes, ako bol včera, vedomý si toho skadiaľ kam ide a posilňovaný slovom "...lebo, Ty si so mnou.".

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Blog
Vírus nenávisti

Vírus nenávisti

Politika nie vždy vytvára medzi ľuďmi vzájomnú zlobu. Sama o sebe nevyžaduje nezmieriteľnosť a agresiu. U nás je to často inak. Naša spoločnosť je infikovaná nenávisťou ako vírusom, proti ktorému nemáme lieky.

Blog
Moja 5. úvaha, ktorú mi niekto vzal ( aj názov je duševné vlastníctvo)

Moja 5. úvaha, ktorú mi niekto vzal ( aj názov je duševné vlastníctvo)

V zdravotníctve je veľa peňazí. 7,5% štátneho rozpoštu. Pokiaľ si spoločnosť nezačne vážiť a to aj finančným ohodnotením šikovných a tvorivých a podporovať ich , aby v konečnom dôsledku spoločnosť ťahali dopredu a bude tolerovať tých, ktorí vedia prísť k peniazom iba ich presúvaním, nepohneme sa z miesta . A stále viac šikovných nám bude zo Slovenska a zo zdravotníctva odchádzať. A to platí aj o školstve.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.