Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
13. máj 2022

Peter Šimko /O čo by sme prišli, keby sme Pannu Máriu v svojom živote vynechali?

Bohorodička je nielen Božou a našou matkou, ale i vzorom ženskosti. V čom a prečo by sme sa ňou mali inšpirovať a nasledovať ju, spýtali sme sa riaditeľa Arcibiskupského úradu v Trnave.
Peter Šimko /O čo by sme prišli, keby sme Pannu Máriu v svojom živote vynechali?

V rozhovore sa dozviete:

- čo odhaľuje náš postoj k Panne Márii,
- z akých dôvodov je naším vzorom,
- prečo sa k nej máme modliť, 
- ako máme pochopiť jej ženský princíp v biblickom kontexte,
- čo znamená jej označenie "eucharistická žena".


Príbeh Panny Márie poznáme zo Svätého písma. Ako zapadá do nášho osobného príbehu?

Hlavnou postavou v dejinách spásy je Ježiš Kristus. Náš postoj k Panne Márii odhaľuje, ako chápeme Ježiša a jeho dielo spásy. Milovať znamená stáť pri Kristovi aj pod krížom. Nasledovať ho znamená robiť všetko, čo nám povie (Jn 2, 5), voliť si jeho, a nie hriech. To všetko robila Panna Mária. Dokonale. Preto je naším vzorom, skúsenosťou a charizmou.

Keď môžeme Boha osloviť priamo, prečo by sme sa mali s prosbami a modlitbami obracať aj na Pannu Máriu?

Modlitba v úzkom slova zmysle je rozhovor s Bohom.

Modlitbu k Panne Márii chápeme tak, že sa s Pannou Máriou modlíme k Bohu. Zdieľať

Vytvárame s ňou modlitbové spoločenstvo. Keď sa spojíme viacerí, ide nám to ľahšie, ako keď sme odkázaný sami na seba.
A kto z ľudí sa dokázal lepšie modliť než Panna Mária?

O čo by sme prišli, keby sme Pannu Máriu vo svojom živote „vynechali“?

O prirodzený rodinný rozmer Božej lásky. S Ježišom spolu s Máriou nám to ide ľahšie. Sme tak od prirodzenosti stavaní.

BEZ PANNY MÁRIE VYRASTÁME AKO DETI Z NEÚPLNEJ RODINY.
 Áno, Boh nám vie doplniť, čo nám chýba, ale kto netúži po úplnej rodine? Boh túži, by sme zakúsili to, čo v žalme je napísané: ako nasýtené dieťa v matkinom náručí, tak je moja duša v tebe, Bože (Ž 131).
Biblia nám ukazuje, že Ježiš Kristus je jediný vykupiteľ človeka.

Boh sa stal človekom a rozhodol sa, že sa narodí ako chlapec. Boh nie je samotár, je Rodina, je spoločenstvom troch božských osôb. Človeka stvoril na svoj obraz ako muža a ženu.

Z biblických textov vyplýva, že vzťah jednoty a lásky medzi mužom a ženou vytvára atmosféru, pri ktorej ľahko vstupujeme do vzťahu s Bohom. Ide o to, aby bola vzájomná harmónia medzi mužským a ženským princípom. Zdieľať

Ježiš Kristus a Panna Mária boli bez hriechu od počatia. U Ježiša Krista je to samozrejmosť, lebo je Boh. U Panny Márie je to milosť. 

MEDZI JEŽIŠOM A PANNOU MÁRIOU JE MYSTICKÁ JEDNOTA.

Ježiš Kristus je božská osoba, ale ako človek reprezentuje mužský princíp, Mária ženský prvok. 

Je pravda, že Biblia nám hovorí, že Boh je Otec, ale nezabúdajme, že Izaiáš nám ukazuje Boha ako Matku (Iz 49, 15). Panna Mária nám dokonale zviditeľňuje ľudským spôsobom materinskosť Božej lásky.

InzerciaPápež Ján Pavol II. v encyklike Ecclesia de Eucharistia poukazuje na Pannu Máriu ako na eucharistickú ženu. Ako to máme správne pochopiť?

Kristus si vzal telo z Panny Márie. Matka je spojená so svojím dieťaťom nielen deväť mesiacov, ale v skutočnosti po celý život. Platí to obzvlášť o Panne Márii, jeho matke, lebo jej poznaniu a prežívaniu nebránil dedičný hriech.

V tajomstvách svätého ruženca meditujeme o tom, ako ona prežívala to konkrétne špecifické tajomstvo v spojení so svojím Synom. Mária je nielen jeho matkou, ale aj učeníčkou. Kde je Kristus, nájdeme aj jeho matku.
 

Foto 1, 2, 3: Júlia Kubicová


Mons. ThLic. PETER ŠIMKO
v kňazskej službe pôsobil vo viacerých farnostiach a zároveň ako dekan Smolenického dekanátu, notár, neskôr obhajca zväzku a napokon sudca Arcidiecézneho tribunálu, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy a riaditeľ Arcibiskupského úradu v Trnave.

Zároveň je i kanonikom, rektorom Katedrály svätého Jána Krstiteľa, tiež členom Kňazskej rady a Zboru konzultorov Trnavskej arcidiecézy a tajomníkom komisie na posúdenie predpokladaných videní a zjavení; venuje sa aj službe oslobodenia.


Prečítajte si i ďalšie rozhovory: 

Peter Šimko / Tvorca sviatostí je Boh a on dáva iba to, čo je najkvalitnejšie

Peter Šimko / Potrebujem niekoho, aby som bol slobodný

Peter Šimko / Ľudia často rozjímajú a meditujú sami so sebou. To nie je modlitba

Peter Šimko / Lá(s)kavé (ne)vinnosti

Boh nás často vedie k tomu, o čom si myslíme, že nás prevyšuje a že na to nemáme

Zaoberám sa témami - spiritualita a mystika, fenomén utrpenia, Krásy a umenia. Šiesty rok pôsobím aj ako externá redaktorka a moderátorka pre katolícke médiá. Viac info tu: https://svetkrestanstva.postoj.sk/autor/kubicova-julia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.