Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
23. apríl 2022

Dohovor WHO o pandémiach sveta

Dňa 1. decembra 2021 194 členov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dosiahlo konsenzus o začatí procesu prípravy a vyjednávania dohovoru, dohody alebo iného medzinárodného nástroja podľa Ústavy Svetovej zdravotníckej organizácie na posilnenie predchádzania pandémii, pripravenosti a reakcii.

Teraz bude vytvorený medzivládny vyjednávací orgán, ktorého prvé zasadnutie sa uskutoční do 1. marca 2022 (s cieľom dohodnúť sa na spôsoboch práce a harmonogramoch) a druhé do 1. augusta 2022 (na prerokovanie pokroku na pracovnom návrhu). Potom predloží správu o pokroku.

Bude to na 76. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 2023 s cieľom prijať tento nástroj do roku 2024. Ale mnohí členovia, ktorí sú za zmluvu, sa domnievajú, že ponúka najlepší spôsob, ako zvýšiť politické odhodlanie štátov reformovať globálne riadenie zdravia. Čo ukazuje pandémia COVID-19?

Ukazuje, že tento návrh nemá v skutočnosti žiadny základ. Vládne reakcie na COVID-19 údajne porušili alebo zmanipulovali mnohé zmluvy vrátane dohôd o ľudských právach. Do akej miery Komisia zabezpečí, aby občan, ktorý nemá priamy hlas v orgáne, akým je WHO, nebol obchádzaný v rozhodovacom procese?

A zároveň aby sa presun kompetencií neustále odďaľoval od voliča a občana každej krajiny celosvetovo a tak v konečnom dôsledku neviedol k neustále narastajúcej a súčasne aj nespravodlivej a v tejto súvislosti aj ale absolútnej „nedemokratizácii“ našej spoločnosti? Článok 19 Ústavy WHO stanovuje takúto ochranu pre všetkých občanov!

 

Inzercia

Odporúčame

Blog
7. osobný dopis Krista - Laodicei

7. osobný dopis Krista - Laodicei

Stvoriteľ všetkého, Jehova Boh, okrem inšpirovania celej Biblie, napísal aj osobne na kamenné tabuľky desať prikázaní pre svoj vyvolený národ Izrael. Ježiš Kristus napísal sedem osobných dopisov siedmym kresťanským zborom, ktoré sa nachádzajú v knihe Zjavenie, napísanej apoštolom Jánom koncom prvého storočia. Jeho siedmy dopis:

Blog
Ako na Apokalypsu

Ako na Apokalypsu

Veľkonočné nedele sú v liturgii typické tým, že vo svojej bohoslužbe slova čerpajú až na Žalmy iba z Nového zákona. Namiesto starozákonných úryvkov sa nám v prvom čítaní ponúkajú dejiny rannej Cirkvi zachytené v spise Skutkov apoštolov. Tohtoročný cyklus lekcií má ale svoje špecifikum aj na mieste, kde sme inak zvyknutí vypočuť si niečo z apoštolských listov. Až do sviatku Turíc nám budú ponúkané vybrané útržky zo Zjavenia svätého apoštola Jána, čo je posledná kniha celej Biblie, známejšia podľa svojho gréckeho názvu ako Apokalypsa. Ešte pred pohľadom na našu liturgickú ochutnávku vám preto veľmi odporúčam si tento spis postupne čítať aj kontinuálne a v celku.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.