Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
02. apríl 2022

Si prach a na prach sa obrátiš. A čo teraz s tým „zaprášeným“ životom medzi tým?

Keď platí pravda, že „si prach a na prach sa obrátiš“ (Gn 3, 19), o čo sa má človek v živote snažiť a prečo; aký to má zmysel? A vôbec, o čom celá jeho „zaprášená“ existencia teda je?
Si prach a na prach sa obrátiš. A čo teraz s tým „zaprášeným“ životom medzi tým?

Vedomie svojho pôvodu a istej budúcnosti myseľ upriamuje nielen na pravdu o sebe, ale aj na pravdu o živote - na jeho pominuteľnosť a istoty. Toto poznanie posúva všetko trváce na prvú priečku osobných hodnôt a priorít. A tak sfúknutím pozemského prachu sa zmysel odkrýva v tom, čo pretrvá pominuteľnosť, čo presahuje smrteľnú dimenziu ľudskosti.

Keď zdanie sa stáva dôležitejšie ako bytie, je čas, aby sa človek zastavil; aby sa silou vôle vymanil z každodennej všednosti a uvedomil si skutočnosti a pravdy, na ktoré v rutine svojich povinností pozabudol, či ich úmyselne prehliadal, alebo možno o nich nemal ani len tušenia.

Je to čas venovať viac pozornosti svojim myšlienkam, úmyslom, pohnútkam, túžbam, pokušeniam, sklonom či vášňam, ktorými sa nechal ovládať, alebo nesprávnym kompromisom, ku ktorým sa priklonil. A tiež je to čas na prehodnotenie svojich životných cieľov a snov.

Telesné presýtenie a duchovná podvýživa = prežívanie života porazeného

Pôstne obdobie začína Popolcovou stredou, ktorá človeku pripomína pravdu o jeho bytí. Na čelo dostáva popolom znamenie kríža. Tento priamy fyzický dotyk a odtlačok je pripomienkou nechať v sebe zhorieť všetko, čo neprinesie úrodu.

Spopolniť všetko, čo zaberá miesto veciam podstatným a dôležitým; čo človeka ničí, oberá o pokoj, slobodu, čas, energiu, čo znemožňuje jeho duchovný rozvoj, čo brzdí jeho osobnostný rast.

Teda všetko to, čo k jeho identite nepatrí, čo ho okráda o skutočný zmysluplný a plnohodnotný život v slobode, pre ktorý bol stvorený.

Ide o osobný Exodus - odchod, rozlúčku s ťažobou nesprávnych spôsobov, nezdravým štýlom života.
 


Prečítajte si rozhovor o pôste, púšti a duchovnom raste prostredníctvom duchovného zápasu:
Filip Andrej Čierny OFM / Po ozajstnom stretnutí s Bohom odchádzame krívajúci. Teda navždy poznačení a iní
 


„Nechať odísť“ je najdôležitejším pojmom spirituality

Človek sa celý život učí lúčiť. Je ťažké pustiť alebo prenechať do zabudnutia svojej minulosti niečo hlboko zrastené s jeho osobou. Hoci má človek slobodnú vôľu, život sa ho niekedy nepýta, či „chce“. A tak musí prežiť mnoho lúčení či už dobrovoľných alebo nedobrovoľných (o to bolestnejších) a musí prežiť mnoho malých smrtí, aby dozrel a osvojil si život v slobode.

„Ak sa chceš chváliť a nechceš pôsobiť hlúpo či nerozumne, odhoď všetko, čo nie je tvoje, a chváľ sa tým, čo ti ostane. Ak však odhodíš všetko, čo nie je tvoje, neostane ti nič.“ sv. Ján z Kríža Zdieľať

A to je výzva pôstu:
Nechať odísť, čo odísť má a uvoľniť v sebe miesto na prijatie toho, čo prísť má. Pôst vyžaduje maximálne zodpovedný prístup, kedy musí byť do vzťahu zapojené predovšetkým srdce človeka, ktoré sa má nechať pretvárať Bohom. A to doslova na milosť (ktorú niekedy môže človek pociťovať ako nemilosť) jeho vôli. 

„Lebo zlato a striebro čistia ohňom a bohumilých ľudí v peci utrpenia“ (Sir 2, 5).

Overená metóda zušľachťovania kovov známa už zo stredoveku sa používa dodnes. Remeselníci pri svojej umeleckej práci roztápajú zlato pri vysokej teplote a  vytrvalo zručne kujú do obdivuhodných tvarov. Tým menia kus kovu na veľmi cenný a nádherný umelecký skvost.

Celý tento proces vyžaduje odhodlanosť, trpezlivosť, vytrvalosť, veľkú precíznosť, jasný cieľ a dostatočný čas. Aká podobnosť s ľudským životom! 

Spolupracovať s Majstrom na svojom zušľachťovaní

V krušných chvíľach života sa človek cíti ako v peci. Keď ničiaci plameň spaľuje všetky povrchnosti a ide stále hlbšie a hlbšie, spôsobuje tak stále väčšiu bolesť. Vnútorná vyprahnutosť je ako neznesiteľný horúci vzduch, ktorý už v prvej sekunde marí každý plytký nádych.

Očisťujúci oheň v človeku premieňa v popol všetky nánosy a zbytočnosti, ktoré nie sú v súlade s jeho určením. Zbavuje ho pút, ktoré ho držali v zajatí úbohosti svojich slabostí.

Človek sa tak bolestivo vymaňuje z područia nadvlády svojich nerestí a snaží sa znovuzískať svoju slobodu. Zdieľať
Ale za akú cenu! Zdieľať

Bolesťou a utrpením platí za svoje zlyhania - za svoju nedbanlivosť, za svoje priestupky či nesprávne kompromisy, ktorým rokmi podľahol.

A o čo viac ich akceptoval, o to viac ich prijímal za svoje, stávali sa akousi samozrejmosťou až súčasťou jeho života, až ich napokon nechal prirásť k svojmu človečenstvu.

evanjelizacia.eu.png

evanjelizacia.eu.png
V živote človeka vždy príde čas, kedy treba zaplatiť daň či výkupné za svoje zlyhania. A to je čas, kedy pochopí, aká vysoká je cena slobody.

Inzercia

A nie vždy je tento úkon dobrovoľnou voľbou človeka. Častokrát sú to životné situácie, ktoré ho pritlačia na tú povestnú nákovu pri rozpálenej peci, aby si konečne uvedomil pravdu o sebe.

Pôstna doba je príležitosťou, aby sa človek dobrovoľne pozrel pravde do očí. Pomáha mu, aby sa sám vlastným úsilím disponoval na jej prijatie a nečakal, až ho životné okolnosti pritlačia k nedobrovoľnému priznaniu, že v niečom zlyháva, že niečo v jeho živote nie je v poriadku.

Pôst pomáha tvrdou sebasdisciplínou oddeliť veci podstatné od nepodstatných

To, čo má pevnú oporu, dobrý základ v očisťujúcom ohni nezhorí. Naopak, ešte viac sa posilní - a na tom sa môže ďalej budovať, s tým sa môže rátať do budúcnosti; do toho má zmysel investovať drahocenný čas a vôbec, celé svoje bytie, život, všetky svoje myšlienky, projekty, ciele, sny, túžby a životné ideály…

Ale na to, aby človek zistil Kto je jeho jedinou oporou a jediným základom a jedinou istotou, musí prejsť ohňom skúšok - a tie budú prichádzať rad za radom. Jedna za druhou. A keď sa človek nepoučí, príde ďalšia a ďalšia ešte väčšia… a potom ešte jedna. Tvrdohlaví ľudia to majú v živote o to ťažšie a bolestivejšie.

Očisťuje zrak, zbystruje pohľad, prebúdza zmysly - vťahuje ho do hĺbky, kvality a krásy existencie. Zdieľať

Pôst je bránou k Životu - narušuje bežný chod, je vybočením zo zabehnutých koľají; preberá človeka z únavy bežnej rutiny a nudného stereotypu života bez nadšenia.

Pôst je šancou sebapoznania 

Pôst má veľký potenciál detoxikovať organizmus na všetkých úrovniach. Pomáha poznávať mnohé z toho, k čomu by človek len rozumovaním nikdy neprišiel. Uvoľňuje štruktúry duše, prežiaruje vnútro a vynáša na svetlo myšlienky, ktoré by inak zostali skryté v mnohých skrýšach či udusené nánosmi povrchností, ktoré človek prehliadal.

Očisťuje pravdu, vťahuje do hĺbky. Človek tak môže poznať všetky zákutia svojho ja. 

Boh nemá záujem o naše zbytky

Pôst je dobrovoľnou obetou s cieľom vydobytia vlastnej slobody. Aj tu platí životné pravidlo: čo nič nestojí, za nič nestojí. Ak človek k pôstu pristupuje povrchne, úrodou, ktorú si pozbiera za svoju ledabolú námahu, budú povrchnosti. 

Čím viac ho stojí jeho obeta, čím väčší je jeho sebazápor, tým väčšiu cenu má aj v Božích očiach a o to plnohodnotnejší život ho čaká v budúcnosti.

Očistený zrak zrkadlí tajomstvo večnosti

Pôst je pre človeka príležitosťou žiť intenzívnejšie, vidieť do väčšej hĺbky a širšieho obzoru. Očistený pohľad človeka môže prezrádzať tajomstvo večnosti, ktoré i on sám dokáže jedinečným spôsobom sprítomniť.

Pôst robí človeka pokornejším, citlivejším, láskavejším a milosrdnejším.

Jeho jemnocit a charizma zrkadľujú, že sa nesýti len zbytkami vlažného náboženstva, ale Chlebom Života.  Zdieľať

Jeho osobnosť tak mnohých inšpiruje, iných provokuje.
…a tak v skutočnosti človek má hlad po pôste, pretože žízni po nekonečne…

- článok prevzatý so súhlasom redakcie zastolom, autor: Júlia Kubicová


Litánie POKORY 

evanjelizacia.eu.png
Bože, nebeský Otče, daj aby som sa stal tvojim pokorným synom/dcérou
- Pane, vyslyš ma.
Ježiš, tichý a pokorný srdcom, pretvor moje srdce podľa tvojho srdca
- Kriste, vyslyš ma.
Bože, Duchu Svätý, milovník pokorných duší, urob ma zo srdca poníženým
- Pane, vyslyš ma.


Modlime sa o nasledovné milosti:
Od túžby, aby si ma vážili - osloboď ma, Pane.
Od túžby, aby ma vyvyšovali - osloboď ma, Pane.
Od túžby, aby ma milovali - osloboď ma, Pane.
Od túžby, aby ma vyhľadávali - osloboď ma, Pane.
Od túžby, aby si ma ctili - osloboď ma, Pane.
Od túžby, aby ma chválili - osloboď ma, Pane.
Od túžby, aby ma uprednostňovali pred inými - osloboď ma, Pane.
Od túžby, aby ma všetci prijímali - osloboď ma, Pane.
Od túžby, aby ma prosili o radu - osloboď ma, Pane.
Od túžby, aby ma uznávali - osloboď ma, Pane.
Od túžby, aby so mnou šetrne zaobchádzali - osloboď ma, Pane.
Od strachu, že ma pokoria - osloboď ma, Pane.
Od strachu, že mnou budú opovrhovať - osloboď ma, Pane.
Od strachu, že ma odstrčia - osloboď ma, Pane.
Od strachu, že ma budú ohovárať - osloboď ma, Pane.
Od strachu, že upadnem do zabudnutia - osloboď ma, Pane.
Od strachu z neúspechu - osloboď ma, Pane.
Od strachu, že budem ponížený - osloboď ma, Pane.
Od strachu, že nebudem prijatý - osloboď ma, Pane.
Od strachu, že ma zosmiešnia - osloboď ma, Pane.
Od strachu, že so mnou budú nespravodlivo zaobchádzať - osloboď ma, Pane.
Od strachu, že ma urazia - osloboď ma, Pane.
Od strachu, že ma budú podozrievať - osloboď ma, Pane.

Modlime sa o milosť, aby sme zo srdca súhlasili s nasledovným:
Keď iní majú viac úspechu ako ja, - daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď sú iní viac prijímaní ako ja, - daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď sú iní uprednostňovaní predo mnou, - daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď si iných viac vážia ako mňa, - daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď iní v očiach blížnych viac rastú, ja však v ich očiach klesám, - daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď iných chvália, na mňa však zabúdajú,- daj mi milosť prijať to v pokoji, Ježiš.

Prosme nakoniec o silu, aby sme sa vždy zo srdca podriadili všetkým nariadeniam poslušnosti a všetkému, čo na nás Božia prozreteľnosť zošle.
Pane, nebeský Otče, ty vypočúvaš malých a chudobných a miluješ pokorných, daruj mi milosť, aby som sa stal malým vo svojich vlastných očiach, aby som ti tak o to lepšie slúžil a o to viac sa ti páčil. Amen.

evanjelizacia.eu.png

Prečítajte si tiež: 
Dušan Hricko OCD / Ako sa stať mystikom
Martina Ledecká OSsR / Krížová cesta s radami sv. Jozefa
Jozef Luscoň SDB / Osobná krížová cesta

Zaoberám sa témami - spiritualita a mystika, fenomén utrpenia, Krásy a umenia. Šiesty rok pôsobím aj ako externá redaktorka a moderátorka pre katolícke médiá. Viac info tu: https://svetkrestanstva.postoj.sk/autor/kubicova-julia

Odporúčame

Blog
7. osobný dopis Krista - Laodicei

7. osobný dopis Krista - Laodicei

Stvoriteľ všetkého, Jehova Boh, okrem inšpirovania celej Biblie, napísal aj osobne na kamenné tabuľky desať prikázaní pre svoj vyvolený národ Izrael. Ježiš Kristus napísal sedem osobných dopisov siedmym kresťanským zborom, ktoré sa nachádzajú v knihe Zjavenie, napísanej apoštolom Jánom koncom prvého storočia. Jeho siedmy dopis:

Blog
Ako by znela Juditina modlitba dnes

Ako by znela Juditina modlitba dnes

Prekročili sme 34. deň vojny tak ako obyvatelia júdskeho mesta Betulia, v ktorom žila múdra, krásna a zbožná vdova Judita. Holofernesove mocné vojská obliehali mesto, obsadili dôležitý prameň vody a čakali, kým obyvateľov zničí smäd. Boli pripravení zabíjať a ničiť všetko, čo im príde do cesty, presvedčení o svojej nadradenosti a sile. Judita sa modlila za oslobodenie svojho mesta aj celého národa. Modlime sa aj my podobne ako ona a trpezlivo čakajme jeho záchranu.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.